Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Wyszogrodzkiego

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że dnia 3 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali nr 132 Instytutu (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Wyszogrodzkiego
Tekst zawiadomienia
Tekst pracy i recenzje
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45