Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową (do 31 października)

Instytut Badań Literackich PAN wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN oraz Cultural Literacy in Europe Forum organizuje międzynarodową konferencję naukową "(e)motion. Cultural Literacy in Europe: Second Biennial Conference", poświęconą kulturowej piśmienności w kontekście związków mobilności i afektów.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 roku w siedzibie IBL PAN w Pałacu Staszica w Warszawie.

Zgłoszenia - w języku angielskim - są przyjmowane do 31 października br. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji pod adresem http://cleurope.eu/cle2017/.

Więcej informacji w załączniku.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku