Wyniki XI Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

W wyniku głosowania Jury przyznało następujące równorzędne nagrody:
Maciejowi Robertowi za tom wierszy Collegium Anatomicum
(Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2011).
Justynie Bargielskiej, autorce tomu nowel i opowiadań Obsoletki
(Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010).
Wojciechowi Nowickiemu, autorowi książki Dno oka. Eseje o fotografii. (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010).
Iwonie Chmielewskiej za autorską książkę Pamiętnik Blumki
(Media Rodzina 2011).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45