Uroczystość podsumowująca zakończenie edycji "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dzieła zebrane, Herling-Grudziński18 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wieńcząca zakończenie prac nad edycją Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wzięli w niej udział między innymi Marta Herling, córka pisarza, prof. Grzegorz Marzec, dyrektor Instytutu Badań Literackich, minister Piotr Gliński, delegacja z Włoch pod przewodnictwem ministra kultury Gennaro Sangiuliano, a także przedstawiciele Wydawnictwa Literackiego oraz Biblioteki Narodowej.

 

 

Edycja krytyczna Dzieł zebranych obejmuje piętnaście tomów, które ukazywały się w Wydawnictwie Literackim w latach 2009–2021 pod redakcją prof. Włodzimierza Boleckiego, historyka literatury i wybitnego znawcy twórczości pisarza oraz pod patronatem honorowym Lidii Croce-Herling, Benedetta Herling, Marty Herling, Very Michalski-Hoffmann, Wojciecha Karpińskiego i Francesca Cataluccio.

 

Uroczystość na Zamku Królewskim, fot. Autorzy Książek w Obiektywie

 

Dzieła... obejmują całość twórczości Herlinga-Grudzińskiego. Oprócz tekstów znanych już wcześniej i publikowanych znalazły się w nich utwory rozproszone, artykuły, wywiady, a także teksty archiwalne. Wydanie jest gruntownym edytorskim opracowaniem, wprowadzającym nową wiedzę z zakresu biografii pisarza, jego znaczenia w literaturze polskiej, na emigracji i w kraju, recepcji jego utworów (także za granicą), podstawowych problemów i ewolucji jego twórczości. Tomy zostały opatrzone przypisami, notami edytorskimi, bibliografiami pierwodruków, recepcją poszczególnych wydań, opisami rękopisów, fotografiami, skanami dokumentów, indeksami. (PAP/jp)

 

Uroczystość na Zamku Królewskim, fot. Autorzy Książek w Obiektywie

 

 Zdjęcia: Materiały Wydawnictwa Literackiego, Fot. Autorzy Książek w Obiektywie.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku