Uchwała Senatu RP w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana

15 listopada 2017 r. o 12.00 w Senacie RP została otwarta wystawa Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą” – Bolesław Leśmian (1877–1937) z okazji 80. rocznicy śmierci poety oraz jego 140. rocznicy urodzin, przygotowana przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Senatem RP i Narodowym Centrum Kultury. Ekspozycję zrealizował Zespół pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Kluby i Agnieszki Zawadowskiej.


Tego dnia Senat RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana, którą podczas posiedzenia, uroczyście przekazał na ręce prof. dr hab. Mikołaja Sokołowskiego, Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN.
 
Niniejsza uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45