Uchwała Rady Naukowej

21 marca 2023 r. o godzinie 20.00 zakończyło się głosowanie w sprawie poparcia stanowiska Dyrekcji IBL wobec projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Uchwała Rady została podjęta znakomitą większością głosów (na 38 osób, które wzięły udział w głosowaniu, odnotowano jedynie dwa głosy wstrzymujące się i żadnego przeciw).

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN nr RN/7/2023 z dnia 21 marca 2023 r.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku