Seminarium otwarte z udziałem Magdy Szcześniak

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich IBL PAN zaprasza na seminarium otwarte 20 grudnia o godzinie 12, w sali 144 z udziałem Magdy Szcześniak, autorki książki Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce (KP 2023).


Magda Szcześniak - adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej UW, kierująca specjalizacją Kultura wizualna. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Warszawa 2016) i współautorka dwutomowej publikacji Kultura wizualna w Polsce (Warszawa 2017). Dwukrotna stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010/11, University of Rochester, Graduate Program in Visual and Cultural Studies; 2019/20, Duke University, Institute for Critical Theory) i Narodowego Centrum Nauki (grant Preludium w latach 2013-2015 oraz Sonata w latach 2018-2021). Laureatka Nagrody Naukowej "Polityki" 2017 (nauki humanistyczne) oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2017-2020. Publikowała m.in. w „Journal of Visual Culture”, „Tekstach Drugich”, „Dialogu”, „Kontekstach”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”.


Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy, po link do wersji online prosimy pisać na adres: katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl najpóźniej na godzinę przed seminarium.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku