Seminarium otwarte z Małgorzatą Mazurek

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza 21
czerwca
na seminarium otwarte z Małgorzatą Mazurek
Ekonomia polityczna wojny i eksterminacji:  Ludwik Landau w okupowanej Warszawie (1939-1944).

Spotkanie odbędzie się o godz. 11.00, w sali 144 Pałacu Staszica (Nowy Świat 72).


Małgorzata Mazurek wykłada historię Polski i Europy Wschodniej na Wydziale
Historii, Columbia University w Nowym Jorku. Ukończyła socjologię i historię na
Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Autorka
książek Socjalistyczny zakład pracy. Robotnicy w PRL i NRD u progu lat
sześćdziesiątych (2005) oraz Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-
1989 (2010). W swoich najnowszych badaniach łączy historię społeczną i historię nauk
społecznych. Jej książka o myśli rozwojowej Michała Kaleckiego i Ludwika Landaua
pod roboczym tytułem „Economics of Hereness. The Polish Origins of Global
Developmentalism”
jest w trakcie redakcji i ukaże się w wydawnictwie Cornell
University Press.

W swoim wystąpieniu powie o wojennej i okupacyjnej twórczości Ludwika Landaua
(1902-1944), znanego przedwojennego statystyka, autora monumentalnej Kroniki Lat
Wojny i Okupacji
i głównego eksperta ekonomicznego Biura Informacji i Propagandy
przy Armii Krajowej oraz PPS-WRN. Badaczka patrzy, jak Landau
dokumentował okupowaną Polskę nie tylko jako miejsce Zagłady, ale również
laboratorium gospodarki kolonialnej w jej najbardziej skrajnej formie, czyli opartej na
segregacji rasowej, eksploatacji taniej lub darmowej siły roboczej, systematycznym
głodzeniu, a także fizycznym niszczeniu ludności. Landau często posługiwał się
statystyką i warsztatem ekonomisty, jednak jego refleksje daleko wykraczały poza
analizy gospodarcze. Żyjąc po "aryjskiej" stronie na fałszywych papierach, Landau
uogólnił doświadczenie “biologicznego, kulturalnego i fizycznego niszczenia” Żydów
oraz Polaków (pilnie ważąc różnice między zakresem i naturą polityk wobec tych dwóch
grup ludności). Jednocześnie spekulował, jak wojna zmieni losy poza Europą, na obszarach kolonialnych, jak wpłynie na ich status oraz rozwój gospodarczy. W lutym
1944 Landau zginął bez śladu w tajemniczych okolicznościach, których polityczne
znaczenie również próbuje naświetlić.

Możliwy jest również udział online, po link do spotkania prosimy pisać na adres:
katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl

 

Małgorzata Mazurek seminarium otwarte

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku