Seminarium otwarte Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich IBL PAN zaprasza na seminarium otwarte 12 czerwca o godzinie 11.00, w sali 144 Instytutu Badań Literackich w Pałacu Staszica w Warszawie. 

 
Seminarium odbędzie się z udziałem Anety Prymaki, autorki książki Kamienie musiały polecieć Wymazywana przeszłość Podlasia (Czarne, 2024). Seminarium poświęcone będzie tej właśnie książce, opisującej nieobecną w świadomości społecznej tuż powojenną przemoc na białostocczyźnie.
 
Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy, po link do wersji online prosimy pisać na adres: katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl najpóźniej na godzinę przed seminarium.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku