Seminarium „Modele i aspekty podmiotowości” – 23 czerwca

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach seminarium „Modele i aspekty podmiotowości”, dotyczące współczesnych redefinicji podmiotu i przemian w antropologii. Na seminarium omawiane są poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

W tym roku głównym tematem spotkań seminaryjnych są perspektywy badawcze – dziedziny, zagadnienia, przedmioty badań, które aktualnie budzą spory, bywają kontrowersyjne lub są kwestionowane w ramach humanistyki i nauk społecznych. 

Najbliższe seminarium odbędzie się 23 czerwca 2023, 11.30–13.30 na platformie Zoom (o link i kod prosimy pisać na adres mailowy maria.golebiewska@ifispan.edu.pl). Będzie dotyczyć wzajemnych relacji filozofii i teologii – jest to skomplikowany i wciąż aktualny temat wielu interdyscyplinarnych dyskusji. Referat Problem przekładalności transcendentnego doświadczenia religijnego przedstawi dr Andrzej Słowikowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), koreferat i komentarz wygłosi dr Anna Borowicz (Uniwersytet Gdański). Konspekt referatu w pliku PDF.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku