Pożegnanie Lucyny Woronczakowej (1935–2024)

Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą Koleżankę, mgr Lucynę Woronczakową, zasłużoną pracowniczkę IBL PAN (w latach 1957-1995). Pani Woronczakowa była nieocenioną redaktorką wielu tomów Słownika polszczyzny XVI wieku. Od 1979 roku pełniła funkcję Kierownika Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN we Wrocławiu. Całe swoje zawodowe życie poświęciła IBL PAN i Słownikowi polszczyzny XVI wieku, przygotowała niezliczone jego hasła, przez lata redagowała niestrudzenie jego kolejne tomy, jeszcze długo po przejściu na emeryturę służyła swoim doświadczeniem i wsparciem młodszym leksykografom. Nie do przecenienia jest też jej udział w edycjach szesnastowiecznej literatury, przede wszystkim w opracowaniu językowym Trenów Jana Kochanowskiego w wydaniu sejmowym jego Dzieł wszystkich (Ossolineum i IBL PAN). 
 
Rodzinie i współpracownikom Pani Lucyny Woronczakowej składamy najszczersze wyrazy współczucia.
 
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 2 lutego o godzinie 14.00 na cmentarzu parafii pw. Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku