Po VI Światowym Kongresie Polonistów

W dniach 22-25 czerwca 2016 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy.

Wydarzenie zorganizowali: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, polonistyczne Instytuty Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Komitet Nauk o Kulturze PAN. W ramach spotkań kongresowych ponad trzystu polonistów z kraju i ze świata uczestniczyło w wykładach i dyskusjach panelowych poświęconych zagadnieniom języka i literatury polskiej.

Obrady odbywały się jako wystąpienia konferencyjne (referaty wygłaszane na spotkaniach plenarnych i w sekcjach) oraz jako seminaria panelowe i towarzyszyły im posterowe prezentacje polonistyk, poświęcone poszczególnym polonistykom zagranicznym.
Wystąpienia konferencyjne dotyczyły zagadnień proponowanych przez Komitet Programowy Kongresu: kierunków badań polonistycznych, badań polonistycznych wobec wyzwań początku XXI wieku, zagadnień integracji polonistyki z innymi dziedzinami nauki, edukacji polonistycznej oraz problemów instytucjonalnych polonistyki.
Pierwszego dnia Kongresu miało miejsce uroczyste nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Marii Delaperrière (INALCO, Paryż). Nastąpiło również uroczyste wręczenie Nagrody im. Jana Kochanowskiego, którą otrzymał Jörg Schulte za książkę "Jan Kochanowski i renesans europejski.Osiem studiów". Po południu odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Na Kongresie nie zabrakło prezentacji projektów prowadzonych w IBL PAN. Pierwszego dnia podczas obrad plenarnych profesor Włodzimierz Bolecki w ramach wystąpienia pt. "Polonistyka cyfrowa – wyzwanie XXI wieku" omówił m.in. projekty cyfrowe, takie jak "Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku", "Słownik Polszczyzny XVI wieku", "Polska Bibliografia Literacka", Zintegrowana Baza Bibliograficzna IBL PAN, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, "Sensualność w kulturze polskiej", "Nowa Panorama Literatury Polskiej" oraz "Biuletyn Polonistyczny". Dwa ostatnie projekty zostały szerzej zaprezentowane przez Bartłomieja Szleszyńskiego i Mariolę Wilczak podczas Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych podczas drugiego dnia Kongresu w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej - CINiBA, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego. Udział w imprezie wzięło również Wydawnictwo IBL PAN.

Kongres Polonistów został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Szczegółowy program Kongresu dostępny jest m.in. na stronie Kongresu (http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/) oraz w "Biuletynie Polonistycznym" (https://biuletynpolonistyczny.pl/events/242/details).

Zob. także zdjęcia z wydarzeń kongresowych >>

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45