Otwarte seminarium Pracowni Antropologii Współczeności "Nowe języki antropologii"

Pracownia Antropologii Współczesności zaprasza na cotygodniowe spotkania w ramach otwartego seminarium „Nowe języki antropologii”. Będą się one odbywać w czwartki o godz. 17.00 w Pałacu Staszica, Sali 144 (im. A Mickiewicza). Pierwsze zebranie odbędzie się już 23 lutego.
W celu uzyskania dostępu do lektur przewidzianych na kolejne seminaria prosimy o kontakt na adres: antropologiawspolczesnosci@gmail.com
 
Program seminarium:
 
23 II 2023 – Antropologia współczesności. Spotkanie wprowadzające (wokół książki: Marc Augé, An Anthropology for Contemporaneous Worlds).

Na pierwszym spotkaniu w ramach seminarium będziemy zastanawiać się nad tym, co dziś oznacza antropologia i jak można uprawiać ją w epoce globalizacji, nowych technologii komunikacji i związanych z nimi przemian świadomości i praktyki społecznej. Naszym przewodnikiem po tym nowym świecie będzie książka Marca Augé An Anthropology for Contemporaneous Worlds odnosząca się właśnie do tych podstawowych problemów. Jak spojrzeć antropologicznie na zjawiska nowego konsensualizmu, postmodernizmu, polityki opartej na medialnym spektaklu i masowym rytuale? Jak wykorzystać archiwum badań antropologicznych - nierzadko ściśle związanych z mentalnością kolonialną i imperialną - w całkiem nowych warunkach i w odniesieniu do inaczej zdefiniowanych “innych”? Rozpoczynając swoją działalność Pracownia Antropologii Współczesności będzie więc rozważać jak praktykować dziś antropologię i jak za pomocą jej narzędzi określać i rozumieć współczesność.

9 III 2023 – Andrzej Leśniak, Antropologia zmysłowości (wokół: Emanuele Coccia, Sensible Life: A Micro-ontology of the Image).

23.III.2023 – Justyna Tabaszewska, Antropologia czasu (wokół: François Hartog, Chronos. The West Confronts Time).

13 IV 2023 – Aleksandra Wójtowicz, Antropologia architektury (wokół: Tim Ingold, Splatać otwarty świat).

27 IV 2023 – Paweł Mościcki, Antropologia koloru (wokół: Michael Taussig, What Color is the Sacred?).

11 V 2023 – Marek Zaleski, Antropologia przyszłości (wokół: Rebecca Bryant, Daniel M. Knight, The Anthropology of the Future).

25 V 2023 – Dorota Jarecka, Antropologia patriarchatu (wokół: Silvia Federici, Caliban and the Witch).

15 VI 2023 – Katarzyna Czeczot, Antropologia końca świata (wokół: Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku