Nabór do zespołu anotatorów w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku


Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (z siedzibą w Toruniu) 
poszukuje 13 osób,
zespołu anotatorów zajmujących się retrodygitalizacją haseł
Słownika polszczyzny XVI wieku z zakresów:
PI – PNIOWY oraz POŁACAĆ – PRYWOWANY

Zakres obowiązków:

 • porównanie zawartości dostarczonego przez koordynatora pliku (w formacie rtf) – z podstawą tekstową hasła (opublikowaną w postaci tradycyjnej) i wprowadzenie poprawek,
 • opracowanie hasła w postaci cyfrowej: wprowadzenie hasła do specjalistycznego edytora i opatrzenie go znacznikami (tagami) języka XML odwzorowującymi elementy struktury haseł Słownika polszczyzny XVI wieku,
 • wprowadzenie poprawek merytorycznych i technicznych wskazanych przez koordynatora

Wymagania:

 • minimalne wykształcenie – średnie (preferowani będą studenci kierunków filologicznych i osoby z wyższym wykształceniem filologicznym),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • zamieszkanie w Toruniu i okolicy (preferowane; przewidywana praca zdalna, ale ze względów merytorycznych obowiązkowe będą osobiste konsultacje z koordynatorem w siedzibie Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN mieszczącej się w Toruniu),
 • pożądane doświadczenie w obsłudze specjalistycznego edytora stosowanego do opracowania haseł w wersji internetowej Słownika polszczyzny XVI wieku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło),
 • wynagrodzenie uzależnione od objętości opracowanych materiałów, stawka stała: 200 zł za arkusz wydawniczy opracowanych haseł,
 • elastyczność w przydziale zadań i czasie ich realizacji,
 • odpowiednie oprogramowanie (ze wsparciem informatycznym),
 • wszelkie materiały niezbędne do wykonania pracy,
 • stały kontakt z koordynatorem (on-line, telefonicznie, osobisty),
 • w razie potrzeby udostępnianie sprzętu komputerowego do realizacji zadań projektu.

Zgłoszenia wraz z CV (w jednym pliku zatytułowanym nazwiskiem Kandydata lub Kandydatki) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 26 marca 2023 roku na adres: slownik16[at]ibl.waw.pl

 

Więcej informacji o projekcie w załączniku >> Oferta pracy 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku