Konkurs na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową

Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundacja Archiwum Kobiet ogłaszają I edycję konkursu na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy w serii Lupa Obscura Wydawnictwo IBL – w roku przyznania nagrody.
Prace należy przesłać w terminie do 20 lutego 2024 r. na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku