Konferencja naukowa: Gościnność w literaturze - gościnność literatury

W dniach 3-5 czerwca 2024 roku w Kazimierzu nad Wisłą odbędzie się konferencja z cyklu "Kolokwia staropolskie": Gościnność w literaturze - gościnność literatury, organizowana przez Pracownię Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka II” (KONF/SP/0169/2023/01).

Program konferencji dostępny na stronie: Zob. link.

 

Konferencja naukowa: Gościnność w literaturze - gościnność literatury (plakat)

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku