Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Marii Janion, znakomitej Badaczki literatury, Wielkiej Humanistki zasłużonej dla kultury polskiej i europejskiej.
Całej społeczności Instytutu Badań Literackich składamy najszczersze kondolencje.
W imieniu poznańskich badaczy romantyzmu
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
(kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu IFP UAM w Poznaniu)


 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45