Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii - sympozjum

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w sympozjum, na którym będzie prezentowany podręcznik pt. Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii – opracowywanym przez Zespół Literatura a Glottodydaktyka wraz z Zakładem Nauczania Języka i Kultury Polskiej PUNO Londyn.
Sympozjum odbędzie się 26.03.2023 w Londynie w Polish University Abroad.
Na wydarzenie można zapisywać się poprzez link: Zob. link lub language.conference [at] puno.ac.uk. Będzie możliwość uczestnictwa online.

Program wydarzenia z nowym patronem >> Język, tożsamość, kultura

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku