Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej poszukuje młodej kadry do projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny"

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe polonistyczne (kierunkowe studia I i II stopnia),  
 • zainteresowanie literaturą współczesną i dokumentacją literacką,
 • umiejętność pracy w środowisku cyfrowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wysoka motywacja i chęć do zdobywania nowej wiedzy i kwalifikacji,
 • wiek do 35 lat (zgodnie z umową z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansującym projekt).

Obowiązki:

 • praca w systemie bazodanowym przy tworzeniu wersji cyfrowej haseł biobibliograficznych ze słownika Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 1-10,
 • aktualizacja haseł ze słownika Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 1-10,
 • tworzenie nowych haseł pisarzy i badaczy literatury.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pół etatu na 24 miesiące (prawdopodobnie od października 2019),
 • możliwość pracy zdalnej na powierzonym sprzęcie,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu projektu.

 

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym w jednym pliku pdf prosimy przesłać na adres alicja.szalagan@ibl.waw.pl do dnia 06.09.2019 r.

Aplikacje wysłane niezgodnie z powyższymi wymogami będą odrzucane bez weryfikacji.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72. 

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne; umieszczenie ich w aplikacji oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Instytut będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres pięciu lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestru Instytutu usunięte.

Państwa dane mogą być przekazane dostawcom usług hostingu IT dla Instytutu.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45