Pani dr hab. Ewa Kołodziejczyk laureatką II edycji nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego

20 listopada br. dr hab. Ewa Kołodziejczyk, profesor IBL PAN została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Pracę Ewy Kołodziejczyk "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza" uznano jako wybitne i  znakomite dzieło z dziedziny nauk humanistycznych.


W 2015 r. Uniwersytet Łódzki uchwalił nagrodę, której zadaniem jest podkreślenie znaczenia prowadzonych badań w zakresie humanistyki oraz uwydatnienie jej roli, jako nauki w rozwoju całego społeczeństwa i życiu każdego człowieka.
Do tegorocznego konkursu zostały zgłoszone 44 prace opublikowane w 2015 r., spośród których Kapituła Konkursu w składzie: prof. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki, UŁ), prof. Grzegorz Gazda (UŁ), prof. Ryszard Kleszcz (UŁ), prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), postanowiła uhonorować pracę dr Ewy Kołodziejczyk.
Tak Kapituła uzasadniała swój wybór: "Monografia ta jest osiągnięciem imponującym. Powstała w  wyniku kilkunastoletnich, żmudnych, a szeroko zakrojonych badań archiwalnych w bibliotekach amerykańskich. Plon tych poszukiwań wydaje się nie do przecenienia. Powstała fascynująca opowieść o Miłoszu, jakiego niemal nie znaliśmy. O wysokiej wartości pracy przesądza nie tylko jej materiałowy charakter, lecz także odkrywcze interpretacje dokumentów, funkcjonalna koncepcja porządkowania materiału oraz wszelkiego typu komentarze. Autorka wykonała pracę iście benedyktyńską, a jej efekty przedstawiła w sposób dla czytelnika fascynujący. Nikt dotąd nie zbadał powojnia Miłosza tak gruntownie. Jest to jeden z kamieni milowych w rozwoju badań nad biografią i twórczością Noblisty."

Nagrodę w wysokości 50 tys. zł wręczono w trakcie gali w Filharmonii Łódzkiej. Do Nagrody nominowano także prace autorstwa: dr Małgorzaty Domagalskiej (UŁ), dr Kai Gadowskiej (UJ), dr. Wojciecha Klimczyka (UJ) i dr hab. Katarzyny Mikulskiej (UW).
- Jestem oszołomiona. – powiedziała Ewa Kołodziejczyk – Wiem jak wspaniałe dzieła były nominowane do Nagrody i dlatego jestem zaskoczona, że nagrodzono moją pracę. Zwłaszcza, że to Nagroda imienia prof. Kotarbińskiego. Gdyby tylko było to możliwe bardzo chciałabym z nim porozmawiać, bo jestem pewna że dla każdego z nas rozmowa z profesorem byłaby czymś wyjątkowym. Ta Nagroda to dla mnie zobowiązanie – mówiła dr Kołodziejczyk.  

Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw. Prof. Kotarbiński był pierwszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. Ukształtował model pracy naukowej łódzkich uczonych, zgromadził wokół siebie grono wybitnych nauczycieli, wykształcił znakomitych naukowców. Odegrał niezwykłą rolę w rozsławianiu polskiej myśli w świecie.
 

Oprac. na podstawie mat. UŁ
 

Informacje o nagrodzie  na stronach:
https://www.radiolodz.pl/posts/30450-ewa-kolodziejczyk-laureatka-ii-edycji-nagrody-imienia-tadeusza-kotarbinskiego
http://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/dzielo-o-miloszu-wyroznione-nagroda-kotarbinskiego
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/nagroda-im-tadeusza-kotarbinskiego-dr-ewa-kolodziejczyk-laureatka-zdjecia,11482932/
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,412076,lodz-dr-ewa-kolodziejczyk-laureatka-nagrody-im-tadeusza-kotarbinskiego.html
https://www.tygodnikpowszechny.pl/dzielo-o-miloszu-wyroznione-nagroda-kotarbinskiego-68408
http://radioplus.com.pl/kultura/radomianka-z-prestizowa-nagroda-19727
http://www.cozadzien.pl/kultura/news-kulturalny/37286.html

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku