Dr Piotr Wciślik ze stypendium dla młodych naukowców

StypendiumZ przyjemnością informujemy, że dr Piotr Wciślik otrzymał stypendium dla młodych naukowców.

 

Jak pisze Forum Akademickie: „Stypendia przyznano młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie”.

Lista stypendystów jest dostępna na stronie ministerstwa.

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku