9 maja 2013, godz. 18.00 - Animal studies - nowa perspektywa badawcza w humanistyce?

W Instytucie Badań Literackich PAN, w ramach trwającego od kilku miesięcy cyklu wykładów "Animalia", odbędzie się spotkanie dla wszystkich zainteresowanych problematyką studiów nad zwierzętami w badaniach nad kulturą.
IBL PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa, sala 144

Anna Barcz i Dorota Łagodzka, autorki projektu "Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce" (NCN), przedstawią wstępne rozpoznania dotyczące zmiany postrzegania zwierząt na wybranych przykładach w literaturze (Barcz) i w sztuce (Łagodzka). Czy teoria literatury i sztuki potrzebują studiów nad zwierzętami? Czym miałby być zwrot zwierzęcy w humanistyce (coraz częściej nazywanej posthumanistyką)? Z jakimi ważnymi przemianami mamy do czynienia? Czy można mówić o kwestionowaniu antropocentrycznego paradygmatu? Jakie nowe sposoby postrzegania i rozumienia współczesnej kultury otwiera przed nami problematyka zwierzęca i jakie to ma znaczenie dla rzeczywistych zwierząt?
 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45