4 października 2013, godz. 18.00, Warszawa - Narracje: Widokówki. Polityka instytucji - polityka sztuki

Zespół redakcyjny wydawanego przez IBL i IKP UW pisma "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" (www.widok.ibl.waw.pl)
zaprasza na
spotkanie inaugurujące cykl: "Widokówki" w ramach programu Muzeum Otwarte, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Podczas spotkania Krzysztof Pijarski rozmawiać będzie z Juliane Rebentisch o związkach polityki ze sztuką.

Wielcy krytycy demokracji zarzucali Juliane Rebentisch przede wszystkim estetyzację. Estetyzację która nie tyle oznacza spłycenie naszego oglądu świata, co jego głęboką transformację – wyparcie z życia wymiaru etycznego i politycznego.

Ów proces „estetyzacji życia codziennego” prowadzi podług nich do tego, że „treści opróżniają się, stając się obrazami, działania – performansami, samoświadomość zaś ześlizguje się w pozę”. Jak twierdzi Juliane Rebentisch, ostatecznym punktem odniesienia nowoczesnych debat wokół estetyzacji jest przede wszystkim problem wolności, i jeśli chcemy bronić kultury wolności, będziemy musieli zmienić nasze rozumienie tego, co estetyczne. Podczas pierwszego spotkania w ramach serii „Widokówki”, Juliane Rebentisch podda refleksji związki i zależności między polityką instytucji a polityką sztuki, by potem przejść do dyskusji na temat roli muzeum i kolekcji we współczesnym społeczeństwie, a także miejsca sztuki i jej emancypacyjnego potencjału Więcej o cyklu: http://artmuseum.pl/pl/cykle/widokowki

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku