3 kwietnia 2024 r. zmarła dr Teresa Tyszkiewicz

3 kwietnia 2024 r. zmarła dr Teresa Tyszkiewicz, historyk literatury i bibliograf. Urodziła się 10 października 1929 r. w Bydgoszczy. Była córką Jerzego Tyszkiewicza i Leontyny z Janta-Połczyńskich. W 1946 r. podjęła studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Jako studentka trzeciego roku uczestniczyła 27 listopada 1948 r. w zwołanym przez prof. UP Stefana Vrtela-Wierczyńskiego zebraniu organizacyjnym, uważanym za datę powstania Pracowni Bibliograficznej IBL (później: Pracownia Bibliografii Bieżącej IBL PAN).  Z placówką tą była związana przez całe swoje życie zawodowe. W roku 1951 uzyskała magisterium w zakresie filologii polskiej, w 1962 r. zdobyła stopień specjalizacyjny dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej, a w 1965 r. obroniła na UAM rozprawę doktorską Bibliografia twórczości Bolesława Prusa i opracowań o nim do roku 1890, napisaną pod kierunkiem prof. Zygmunta Szweykowskiego.
     Jako członek zespołu autorskiego uczestniczyła w opracowaniu 43 roczników Polskiej Bibliografii Literackiej,obejmujących łącznie lata 1944/1945-1986 (była redaktorem tomów za 1966, 1974/1975 wspólnie z Janiną Formanowicz i 1984), wydawanych w latach 1954-1995. Brała też udział w innych pracach zespołowych: Bibliografii literackiej zawartości czasopism wielkopolskich, śląskich i pomorskich za okres od 1800 r. do 1939 r. opracowanej pod kierunkiem prof. S. Vrtela-Wierczyńskiego (pozostającej w kartotece) oraz Bibliografii nauki o literaturze polskiej i innych literaturach słowiańskich w Polsce w 1958-1962 („Biuletyn Polonistyczny” 1963 nr 18).
     Do prac indywidualnych dr Teresy Tyszkiewicz należą: „Sobótka” 1869-1871, „Tygodnik Wielkopolski” 1870-1874. Zarys historyczny i bibliografia zawartości, Poznań 1961; Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 1: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. pod kierunkiem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa 1981; Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. [Współautorki:] Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, t. 1-3, Wrocław 1983, 1984, 1986. Nadto liczne prace historycznoliterackie. Od roku 1988 do przejścia na emeryturę w 1990 była kierownikiem Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu. Za udział  w opracowywaniu kolejnych roczników Polskiej Bibliografii Literackiej dwukrotnie otrzymała nagrody zespołowe: sekretarza naukowego PAN w 1975 r. i Rady Funduszu Literatury w 1987 r.
     Po roku 1990 związała się m.in. z wydawanym przez Towarzystwo Chrystusowe dwumiesięcznikiem „Miłujcie się”, (którego kontynuacją od grudnia 2022 r. jest dwumiesięcznik „Trwajcie w miłości”), zarówno jako członek redakcji, jak i autorka zamieszczanych publikacji. W serii „Biblioteka »Wołania z Wołynia«” opublikowała pracę Archipelag śladów Boga, Biały Dunajec-Ostróg 2007.
     Z głębokim żalem żegnamy dr Teresę Tyszkiewicz.
 
                                                                 Zespół Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN

                                                                                               w Poznaniu

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku