26 lutego 2015, godz. 17.00 - referat dr. hab. Steffena Hubera (adiunkta w Instytucie Filozofii UJ): Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW
oraz
Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,
serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu
Warszawskich Czwartków Staropolskich
__________________________
Dr hab. Steffen Huber
adiunkt w Instytucie Filozofii UJ
wygłosi referat pt.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa

Wykład będzie połączony z promocją książki – rozprawy habilitacyjnej Steffena Hubera Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego wydanej przez Wydawnictwo Sub Lupa i Wydział „Artes Liberales” UW jako tom 4. serii „Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”
Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2015, o godz. 17.00 w sali nr 25 Wydziału „Artes Liberales” UW, Nowy Świat 69, IV piętro (wejście przez klatkę schodową A).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku