26 czerwca 2019, Warszawa: panel dyskusyjny „A inaczej ze zwalisk rośnie, by wróść w socjalizm”

panel dyskusyjny „A inaczej ze zwalisk rośnie, by wróść w socjalizm”Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Literaturoznawstwo architektoniczne. Podsumowania”. Panel dyskusyjny pod hasłem: „A inaczej ze zwalisk rośnie, by wróść w socjalizm” odbędzie się w środę 26 czerwca 2019, o godz. 13.00, w sali 144 w Pałacu Staszica.

Poemat Adama Ważyka będzie stanowił punkt wyjścia do rozmowy o architekturze socrealizmu i jej związku z literaturą i polityką.
W spotkaniu wezmą udział:
dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn, prof. UAM
mgr Krzysztof Mordyński, IS PAN/ Muzeum UW
mgr inż. arch. Michał Owadowicz
dr Andrzej Skalimowski IHN PAN/ NIAiU
Moderator dyskusji: dr Igor Piotrowski IKP UW

Przedmiotem dyskusji będzie problem społecznego programu socrealizmu, kłopotliwy historyzm, nowa wizja planu miasta, a także rola literatury w jego wprowadzeniu i użyteczność kategorii utopii dla opisu tego stylu. W kręgu zainteresowania uczestników panelu znajdą się także zagadnienie lokalności i regionalności w spojrzeniu na architekturę i literaturę socrealizmu oraz pytanie o możliwość nowych odczytań.
Zapraszamy!

Cykl paneli dyskusyjnych jest częścią grantu „Literaturoznawstwo architektoniczne”, finansowanego ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016 – 2019, nr projektu 0176/NPRH4/H2a/83/2016, IBL PAN, kierownik: dr Aleksandra Wójtowicz.

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45