22 kwietnia 2013 - promocja książki dr Katarzyny Nadany-Sokołowskiej „Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg”

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz fundacja Gender Center zapraszają na promocję książki dr Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej (IBL PAN) „Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg”, inicjującą serię wydawniczą Lupa Obscura redagowaną przez zespół Literatura i Gender przy IBL PAN pod kierownictwem dr Moniki Rudaś-Grodzkiej.
W dyskusji panelowej prowadzonej przez dr Tomasza Żukowskiego, poświęconej związkom polskiej intymistyki z myślą religijną i doświadczeniem mistycznym, a także możliwościom interpretacji intymistyki i doświadczenia religijnego w perspektywie gender, udział wezmą prof. dr hab. Stanisław Obirek, dr hab. Paweł Rodak oraz dr Sebastian Duda.
Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali 144 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

O książce:
Książka jest poświęcona interpretacji pism intymnych S. Brzozowskiego, K. L. Konińskiego i H. Elzenberga i zawartej w nich myśli religijnej autorów w szerokim kontekście intymistyki polskiej XIX i XX wieku oraz francuskiej refleksji o dzienniku jako gatunku piśmienniczym. Ukazuje głęboki związek pomiędzy rozumieniem/konstruowaniem własnej tożsamości w dziennikach a oryginalną filozofią religii/teologią tych myślicieli. Poszczególne jej tezy są ugruntowane w badaniu formy, jaka jest dziennik intymny, i jej znaczeń ustalonych nie tylko w refleksji literaturoznawczej, ale także antropologicznej, socjologicznej czy psychoanalitycznej. Próbując uchwycić stosunek autorów do religii – bardzo osobisty i powiązany z całym ich życiem, nie tylko namysłem teoretycznym – autorka posługuje się w pracy kategorią ja dziennika intymnego, rozumiejąc je nie tylko jako „ja” stematyzowane w dzienniku, ale przede wszystkim jako ja implikowane tekstu. Taka perspektywa badawcza pozwoliła jej wypracować szereg ciekawych tez na temat roli dziennika w życiu tych autorów i z tej perspektywy zbadać ich rozumienie religii. Jest to perspektywa twórcza i inspirująca, bo pozwalająca wyjść po za to, co w tekście oczywiste, ku interpretacji jego głębokich struktur znaczeniowych.
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45