21 września 2019 roku, Londyn: sympozjum naukowe „Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość”

Organizatorzy: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie i Instytut Badań Literackich PAN.
Rozmawiać będą pracownicy Instytutu Kultury Europejskiej, Instytutu Nauk Technicznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie oraz członkowie grupy badawczej, działającej w ramach grantu „Literaturoznawstwo architektoniczne” Instytutu Badań Literackich PAN.

Więcej informacji znajduje się w zaproszeniu.

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45