20 stycznia 2015, Warszawa: dzień informacyjny konkursów 2015 w obszarach "Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa" oraz "Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa" w Programie HORYZONT 2020

20 stycznia 2015 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny konkursów 2015 w obszarach „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” oraz „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” w Programie HORYZONT 2020. Szczegóły i rejestracja http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-priorytetow-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie-oraz-nauka-z-udzialem-spoleczenstwa-i-dla-spoleczenstwa-w-ramach-programu-horyzont-2020 .
Podczas wydarzenia omówiona zostanie tematyka aktualnych konkursów w obu obszarach tematycznych. Przedstawione zostaną również informacje dotyczące następujących inicjatyw:
- działania Marii Skłodowskiej-Curie,
- Open Access w programie Horyzont 2020,
- “Europejska Rada ds. Badań Naukowych”,
- “Infrastruktura badawcza”.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku