18 października 2013, godz. 10.00, Warszawa - seminarium Profesora Ernsta Van Alphena "Archival Thinking: Literature, Art and Media"

Organizatorzy:
Instytut Kultury Polskiej UW
oraz Instytut Badań Literackich PAN

Ernst Van Alphen profesor literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Lejdzie. Zajmuje się przede wszystkim badaniami nad kulturą obrazu, problematyką Holokaustu, traumy i pamięci. Jest teoretykiem literatury i komparatystą, do jego zainteresowań należy również problematyka gender. W badaniach koncentruje się na zjawiskach sztuki nowoczesnej i najnowszej. Wybrane książki: Francis Bacon and The Loss of Self (Cambridge 1992), Caught By History: Holocaust Effects in Art, Literature, and Theory (Stanford 1997), Armando: Shaping Memory (Rotterdam 2000) i Art in Mind: How Contemporary Images Shape Thought (Chicago 2005).

Seminarium poświęcone będzie praktykom myślenia, tworzenia i badania, które wykorzystują model archiwum, posługują się materiałami archiwalnymi, konstruują archiwa, komentują je i poddają krytyce. Interesować będzie nas relacja między archiwum a narracją, a także między archiwum a innymi formami reprezentacji i historyczności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju nowych mediów i ich wpływu na tradycyjne gatunki, relacji między tym, co analogowe, a tym, co cyfrowe.

 Fot. Fundacja Archeologia Fotografii

Lektury
Ernst Van Alphen, Staging the Archive. Literature, Art, and Photography in Times of New Media (maszynopis),
Jeffrey Wallen, Narrative Tensions: The Archive and the Eyewitness, „Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas”, Vol.7, 2009 nr 2 (June), s. 261–279,
Mathias Winzer, Collecting, so Normal, so Paradoxical, [w:] Ingrid Schaffner and Mathias Winzen (red.), Deep Storage: Collecting, Storing, and Archiving in Art, Munich–New York, 1998, s. 22–31.
 
Seminarium (w języku angielskim) odbędzie się w piątek, 18 października,
w godz. 10.oo-13.oo w sali 144 Instytutu Badań Literackich PAN (Pałac Staszica).
Osoby zainteresowane udziałem i dostępem do artykułów proszone są
o kontakt z Magdą Szcześniak: szczesniak.magda@gmail.com

 

Informacje o seminarium w formacie pdf >>

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45