18 kwietnia 2013, godz. 18.00 - Transfiguracje zwierząt (z cyklu Animalia). Wykład dr hab. Moniki Bakke

18 kwietnia w sali 144 Instytutu Badań Literackich PAN odbędzie się wykład dr hab. Moniki Bakke pt. "Transfiguracje zwierząt", finansowany z grantu Patterns Lectures i odbywający się w ramach cyklu Animalia i kursu "Zwierzęta, gender i kultura".

 

Biotechnologie umożliwiają obecnie istnienie takich zwierząt, których nie dałoby się uzyskać metodą krzyżowania i tradycyjnej hodowli. Szybki rozwój inżynierii genetycznej i tkankowej pozwala na tworzenie nowych zwierząt-chimer, ale też umożliwia decentrację zwierzęcych ciał, czyli utrzymywanie przy życiu – i wykorzystywanie do rozmaitych celów – fragmentów zwierząt w postaci tkanek, komórek i ich części. W tym kontekście zwierzęta stają się nieznanymi dotąd formami życia, ulegającymi nowym sposobom instrumentalizacji. Ale czy biotechnologie nie mogą też nauczyć nas czegoś nowego o zwierzętach jako formach życia zasługujących na szacunek? Jak – i czy w ogóle – mogłyby służyć dobru zwierząt? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać poprzez bio art, czyli sztukę bezpośrednio angażującą żywe media.


 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku