13 marca 2012, godz. 18.00-20.00 - Debata wokół książki "Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów"

 

Polska Akcja Humanitarna zaprasza
na wykłady otwarte i spotkania
z dr Nalini Visvanathan,
redaktorką książki
„Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów”

Wstęp wolny.

Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN,
13.03.2012, godz. 18:00 – 20:00, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), sala 144.
Debata z udziałem Katarzyny Pabijanek (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) i Joanny Szabuńko (Koalicja KARAT), moderowana przez Agatę Czarnacką (Gender Studies IBL PAN). Spotkanie tłumaczone na j. polski.

Nalini Visvanathan posiada stopień doktora z dziedziny komunikacji interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju międzynarodowego. Działała aktywnie w organizacjach kobiecych. Pracuje na rzecz redukcji umieralności matek i noworodków oraz poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia podczas ciąży i połogu. Jest pracownikiem służby zdrowia, wspiera największy w Indiach ruch kobiet – wolontariuszek pracujących na obszarach wiejskich. W roku 2011-12 Nalini jest stypendystką Fulbright-Nehru. Jej program badawczy ("Participatory evaluation processes in the formative education and training of women community health workers.") wspierany jest przez rządy Stanów Zjednoczonych i Indii.

„Kobiety, gender i globalny rozwój” powstała pod redakcją dr Nalini Viasvanathan, prof. Lynn Duggan, prof. Nan Wiegersma oraz prof. Laurie Nisonoff. Jest to unikatowa na polskim rynku publikacja, w której zebrano najważniejsze teksty czołowych specjalistek w dziedzinie studiów nad rozwojem i płcią kulturową (gender). Zaktualizowane w 2011 roku wydanie porusza najważniejsze problemy powiązane z udziałem i rolą kobiet w procesach globalnego rozwoju. Autorki analizują kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne aspekty życia kobiet, nawiązując do takich zagadnień jak migracje, światowy kryzys gospodarczy, zmiany klimatu oraz systemów prawnych. Redaktorki uporządkowały bogaty wybór tekstów w pięć części dotyczących kolejno: teorii międzynarodowego rozwoju i dyskursu genderowego, analizy uwarunkowań kulturowych roli kobiet w społeczności, pozycji kobiet w globalnym systemie gospodarczym oraz w procesie przemian społecznych, a także kobiecych organizacji społecznych. W każdej z pięciu części zamieszczono eseje oraz artykuły polemiczne odnoszące się krytycznie do ogólnie przyjętych teorii dominujących w danej dziedzinie. Każda część poprzedzona jest wprowadzeniem, a zamyka ją lista proponowanych lektur, co czyni tę antologię użytecznym podręcznikiem dla akademików i studentów, ale także pomocnym źródłem informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką gender w procesach rozwojowych. Książka ukazuje się w Polsce nakładem PAH. Publikacja będzie dystrybuowana nieodpłatnie. Zamówienia będzie można składać za pomocą formularza on-line. Szczegóły odnośnie składania zamówień pojawią się na naszej stronie internetowej: www.pah.org.pl po 16 marca 2012.

Wykłady odbywają się w ramach projektu „Wiedza prowadzi do zmian! Silna współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim w promocji zagadnień rozwojowych wśród polityków i społeczeństwa” Knowledge Makes Change (KMC)! Strong co-operation between NGOs and academics In promoting development among politicians and public.
Przy realizacji projektu Polska Akcja Humanitarna korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej. Za przekazywane treści jest odpowiedzialna wyłącznie Polska Akcja Humanitarna i jej Partnerzy, w żadnym wypadku treść ta nie może być postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.” 

Pozostałe wykłady wygłoszone w ramach projektu:

Warszawa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
8.03.2012, godz. 11:30 – 13:00, ul. Żurawia 4, sala 108.
Spotkanie moderowane przez Helenę Patzer (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) i Annę Romanowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM). Spotkanie prowadzone w j. angielskim.

Piotrków Trybunalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim
09.03.2012, godz. 11:30 – 13:00, ul. Słowackiego 114/115, budynek B, sala 14.
Debata z udziałem Pauliny Binieckiej i Katarzyny Kazimierczak (Instytut Stosunków Międzynarodowych UJK, filia w Piotrkowie Trybunalskim). Spotkanie tłumaczone na j. polski.

Łódź, Świetlica Krytyki Politycznej
09.03.2012, godz. 18:00 – 20:00, ul. Piotrkowska 101.
Spotkanie prowadzone przez Zefirynę Żegnałek (Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Uniwersytet Łódzki). Spotkanie tłumaczone na j. polski.

Sosnowiec, klubokawiarnia Pod Spodem,
10.03.2012, godz. 16:00 – 18:00, ul. Mościckiego 14.
Spotkanie prowadzone przez Małgorzatę Tkacz – Janik (Grupa Inicjatyw Genderowych GIGA).
Spotkanie tłumaczone na j. polski.

Kraków, Artefakt Cafe,
12.03.2012, godz. 17:30 – 19:30, ul. Topolowa 40.
Debata z udziałem dr Zofii Łapniewskiej (Gender Studies UJ i UW), moderowana przez Marzenę Zdanowską (Miesięcznik ZNAK). Spotkanie tłumaczone na j. polski.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45