12-14 marca 2014, Warszawa: Międzynarodowa konferencja naukowa Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?

Wstęp wolny.
Program w formacie pdf.
Organizatorem konferencji jest
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja finansowana w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Partnerami konferencji są:
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego,
Polska Akademia Nauk,
Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
Minding Animals International.

Patroni:
Animals and Society Institute
Institute for Critical Animal Studies

Konferencja będzie się odbywać jednocześnie w dwóch salach:
Sala konferencyjna w Ośrodku Kultury Francuskiej UW: ul. Dobra 55 (z tłumaczeniem symultanicznym)
Sala konferencyjna w Kolegium Artes Liberales: ul. Dobra 72

Na interdyscyplinarnej konferencji będziemy poruszać tematykę zwierzęcą z wielu stron. Wypowiedzi przygotowane przez ponad 90 prelegentów z różnych krajów świata (m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Estonii, Białorusi i Polski) dotyczyć będą analizy dzieł literackich, tych dawnych i współczesnych, filozofii, sztuki, muzyki czy filmu.

Konferencja realizowana jest w projekcie „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” ze środków Narodowego Centrum Nauki i ma na celu rozwijanie studiów nad zwierzętami w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w badaniach nad kulturą, jak również integrację środowisk polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się animal studies. Celem konferencji jest m. in. zapoznanie polskich badaczy z osiągnięciami i spostrzeżeniami poczynionymi przez badaczy z krajów anglojęzycznych, w których studia nad zwierzętami są najbardziej rozwinięte oraz funkcjonują w strukturach instytucji akademickich. Zależy nam jednak także, by uczestnicy z zagranicy zapoznali się z wynikami badań, teoriami i tekstami kultury, w szczególności dziełami literatury i sztuki autorstwa polskich naukowców i twórców.

Wśród gości plenarnych konferencji znaleźli się:

Prof. Steve Baker (University of Central Lancashire), historyk sztuki, krytyk i teoretyk sztuki w perspektywie animal studies, artysta, autor wielu książek o zwierzętach we współczesnej sztuce, ostatnio wydał Artist Animal.

Dr hab. Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), filozofka, teoretyczka i badaczka posthumanizmu i bio-artu, autorka wielu tekstów o zwierzętach z perspektywy filozoficznej, etycznej i biotechnologicznej. Ostatnio wydała: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu.

Prof. Przemysław Czapliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), literaturoznawca, zajmuje się literaturą współczesną i krytyką literacką, autor m.in. książki Polska do wymiany: Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje.

Dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. WSNHiD (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), historyczka sztuki, krytyczka i teoretyczka kultury i feminizmu, specjalistka od polskiej sztuki krytycznej, ostatnio wydała Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, autorka tekstów o posthumanistycznych wątkach w sztuce.

Prof. Dominique Lestel (Ecole normale supérieure, Paryż), filozof, autor wielu książek na temat relacji człowieka i zwierząt, m.in L'Animal est l'avenir de l'homme, gość konferencji Minding Animals 2012.

Dr Robert McKay (University of Sheffield), literaturoznawca, zajmuje się reprezentacją zwierząt i relacją do kwestii etycznych, autor wielu tekstów na ten temat, ostatnio zredagował wspólnie z Susan McHugh specjalny numer "Antennae" dotyczący zwierząt, literatury i sztuk wizualnych.

Dr Jessica Ullrich (University of Nürnberg oraz Kunstpalais in Erlangen, Niemcy), historyczka sztuki, prekursorka animal studies w badaniach nad sztuką w Niemczech, redaktorka "Tierstudien", redaktorka książki Ich, das Tier. Tiere als Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte, reprezentantka Minding Animals Germany.

Rada naukowa konferencji:
prof. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. nadzw. (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr hab. Joanna M. Sosnowska, prof. nadzw. (Instytut Sztuki PAN)

Kontakt do organizatorów:
Anna Barcz (IBL PAN), Dorota Łagodzka (Wydział „Artes Liberales” UW, Instytut Sztuki PAN): animalstudies.pl@gmail.com.

Ecce Animalia
W programie konferencji przewidziana jest wycieczka do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w celu zwiedzenia wystawy sztuki współczesnej "Ecce Animalia". W wystawie, poświęconej zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a innymi zwierzętami wezmą udział artyści z Polski i zagranicy, tworzący rzeźby, obrazy, filmy, instalacje i obiekty.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i wystaw będzie można znaleźć na stronie http://animalstudies.ibl.waw.pl/

Ecce Animalia
Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
8 marca – 15 czerwca 2014
wernisaż: 8 marca, godz. 14.00
Międzynarodowa, zbiorowa wystawa poświęcona zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a zwierzętami.

Zwierzę funkcjonowało w sztuce zawsze, już od prehistorycznych malowideł naskalnych i figurek z brązu. Jest więc jednym z pierwszych tematów w historii sztuki. W późniejszych epokach występowało w obrębie tradycyjnej ikonografii jako symbol, atrybut, dekoracja, element krajobrazu, w martwych naturach, scenach polowań, rzadko jednak samo w sobie lub ze względu na siebie.
Obecnie mówi się o tzw. zwrocie zwierzęcym w sztuce – a także szerzej, w kulturze i społeczeństwie – niekiedy wiązanym z pojęciem posthumanizmu. Można zaobserwować nowe podejście do zwierząt w sztuce, zapoczątkowane w latach 60. i 70. XX w. Przejawia się ono większą ilością wizerunków zwierząt oraz nowymi formami ich obecności w sztuce, a także podejmowaniem przez artystów nowej problematyki związanej ze zwierzęcą podmiotowością i indywidualnością oraz złożonością stosunków pomiędzy ludźmi a pozostałymi gatunkami zwierząt. Sztuka staje się częścią dyskursu animal studies, w tym krytycznej analizy dotychczasowego, tradycyjnego podejścia do zwierząt, zarówno w samej sztuce, jak i w problematyce pozaartystycznej.
Wystawie towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?, organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN, która odbędzie się w Warszawie pod patronatem Animals & Society Institute, Minding Animals International oraz Institute for Critical Animal Studies.
Podczas otwarcia wystawy Artur Malewski wykona performance.
kuratorzy: Dorota Łagodzka i Leszek Golec
współpraca: Anna Barcz (IBL PAN)
Artyści:
Magdalena Abakanowicz, Steve Baker, Basia Bańda, Kuba Bąkowski, Jan Antoni Biernacki, Mary Britton-Clouse, Cheto Castellano, Beata Czapska, Tatiana Czekalska & Leszek Golec, Józef Gott, Wiktor Górka, Justyna Górowska, Małgorzata Gurowska, Kathy High, Antoni Kenar, Piotr Kurka, Czesław Makowski, Artur Malewski, Jarosław Modzelewski, Stanisław Kazimierz Ostrowski, Antoni Janusz Pastwa, Adam Procki, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Filip Sadowski, Angela Singer, Tomasz Skórka, Adam Smolana, Andrzej Szarek, Marek Targoński, Tomasz Tatarczyk, Jerzy Truszkowski
http://www.rzezba-oronsko.pl
http://animalstudies.ibl.waw.pl

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku