Konsultacje ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Przekazujemy do Państwa wiadomości stanowisko Dyrekcji wobec projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk, przygotowanego przez Zespół do spraw ustawy o PAN, a także wobec przyjętego trybu trwających właśnie konsultacji. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Stanowisko Dyrekcji IBL PAN wobec projektu ustawy o PAN, przekazanego do konsultacji w d. 13.03.2023 r.

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku