20 października 2015: premiera "Biuletynu Polonistycznego"

20 października br. o 12:00 w sali 144 Pałacu Staszica odbyła się oficjalna premiera portalu BiuletynPolonistyczny.pl

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele instytucji polonistycznych, Redaktorzy-koordynatorzy Biuletynu, Dyrekcja i Pracownicy IBL. W drugiej części spotkania odbyła się debata "Cyfrowe formy komunikacji naukowej a rozwój badań polonistycznych" z udziałem prof. Tomasza Chachulskiego (IBL PAN, UKSW, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego), dr Michała Kozaka (PCSS przy IChB PAN, Dział Bibliotek Cyfrowyh i Platform Wiedzy), dr Tomasza Bilczewskiego (Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych), Jakuba Szprota (ICM UW, Kierownik Platformy Otwartej Nauki, Koordynator konsorcjum DARIAH-PL), Marioli Wilczak (IBL PAN, Koordynatorka Biuletynu Polonistycznego). Rolę moderatora pełnił dr Maciej Maryl (Kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, Zastępca Dyrektora IBL ds. ogólnych).

Prezentacja portalu przedstawiona podczas inauguracji >>
Sprawozdanie z debaty >>
Fotorelacja >>
Więcej informacji: https://BiuletynPolonistyczny.pl/

Aktualne wydarzenia naukowe, projekty badawcze, konkursy i stypendia dla humanistów oraz oferty pracy – wszystkie te najważniejsze informacje o polonistycznym życiu naukowym już dziś można odnaleźć w jednym portalu: BiuletynPolonistyczny.pl. Oficjalna premiera portalu odbyła się 20 października 2015 w Instytucie Badań Literackich PAN.
Kilkadziesiąt wydziałów polonistycznych z całego kraju oraz instytucje zajmujące się nauką o literaturze, języku i kulturze polskiej postanowiło zaangażować się w tworzenie portalu, w którym zamieszczane będą informacje o organizowanych przez nich wydarzeniach i prowadzonych badaniach.
Użytkownicy portalu mogą sprawdzić, gdzie odbędą się konferencje naukowe na interesujący ich temat, a także dowiedzą się, kto przygotowuje pracę naukową związaną z danym zagadnieniem. W Biuletynie zamieszczane są też informacje o grantach i konkursach dla humanistów, a także o stypendiach oferowanych przez placówki naukowe oraz instytucje państwowe i prywatne. Naukowcy mogą również sprawdzić aktualne oferty pracy na uczelniach z całego kraju.

BiuletynPolonistyczny.pl został stworzony z myślą o badaczach, studentach i dydaktykach, ale z zawartych w nim informacji mogą korzystać wszyscy zainteresowani życiem naukowym i pracami badawczymi prowadzonymi na wydziałach polonistycznych.
Korzystanie z portalu nie wymaga logowania, ale założenie na nim konta pozwala na korzystanie z dodatkowych możliwości. Użytkownicy mogą m.in. określić, jak często chcą otrzymywać powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach i zaprenumerować newsletter z wybranymi przez siebie kategoriami informacji.
Biuletyn redagują redaktorzy z wielu krajowych instytucji polonistycznych. Jego ideą jest udostępnienie naukowcom przestrzeni do prezentacji i popularyzacji życia naukowego, jakie toczy się na wydziałach uniwersyteckich i w instytutach badawczych. Redaktorem informującym na łamach Biuletynu o życiu jednostki może zostać każdy jej pracownik, po uzyskaniu zgody swojego zwierzchnika oraz Instytutu Badań Literackich PAN (jednostki zainteresowane dołączeniem do Biuletynu prosimy o kontakt z koordynatorką projektu).
Portal nawiązuje do tradycji periodyku wydawanego pod tym samym tytułem przez IBL PAN w latach 1958-1991, dostarczającego informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej. Biuletyn został reaktywowany w nowej postaci w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN we współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze, Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy IChB PAN.
Projekt prezentowano również podczas kilku konferencji i spotkań naukowych oraz podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 9 maja 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku