>> Zespół redakcyjny i Rada "Biuletynu Polonistycznego"

             Zespół w IBL PAN:

Przemysław Górecki (redaktor merytoryczny)

Sylwia Pikula (redaktor merytoryczny)

Mariola Wilczak (koordynatorka projektu)

Olga Zakolska (sekretarz projektu)

 

Rada „Biuletynu Polonistycznego”:

1. dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW

2. dr Wojciech Hofmański (Uniwersytet Karola w Pradze)

3. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (KNoLP)

4. prof. dr hab. Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)

5. prof. dr hab. Roman Loth (IBL PAN)

6. prof. dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)

7. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ

8. prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (UAM) – przewodniczący Rady

9. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)

10. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

11. prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

12. dr Dorota Siwicka (IBL PAN)

13. prof. dr hab. Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Uczelnie, które wyznaczyły redaktorów-koordynatorów:

1.  Akademia Jana Długosza w Częstochowie

2.  Akademia Pomorska w Słupsku

3.  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

4.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

5.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

6.  Uniwersytet Gdański

7.  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

8.  Uniwersytet Jagielloński

9.  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

10. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12. Uniwersytet Łódzki

13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

16. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

17. Uniwersytet Rzeszowski

18. Uniwersytet Szczeciński

19. Uniwersytet Śląski

20. Uniwersytet w Białymstoku

21. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

22. Uniwersytet Warszawski - Wydział "Artes Liberales"

23. Uniwersytet Wrocławski 

24. Uniwersytet Zielonogórski

 

 

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku