Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

pok.131, tel. (22) 6572-876
 
Członkowie pracowni:

Kierownik Pracowni - prof. dr hab. Grażyna Borkowska środa 10.00-14.00
dr hab. Marek Pąkciński, prof. IBL PAN środa 10.00-12.00
dr Magdalena Rudkowska środa 10.00-12.00
dr Bartłomiej Szleszyński środa 10.00-12.00
dr Iwona Wiśniewska środa 10.00-12.00
dr Agnieszka Bąbel  środa 10.00-12.00

dr Agata Grabowska-Kuniczuk
dr Aleksandra Błasińska

środa 10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

Wiadomości Pracowni Literatury II połowy XIX wieku

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45