Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

pok. 126 tel. (22) 6572-742

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Prussak                         środa 12.00-14.00
Prof. dr hab. Zbigniew Kloch                      środa 12.00-14.00
dr hab. Marek Troszyński, prof. IBL PAN  środa 12.00-14.00

dr Teresa Winek                                           środa 12.00-14.00
dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN
dr
Paweł Bem                                           środa 12:00-14:00
dr Teresa Rączka-Jeziorska                        
środa 12:00-14:00  


Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego
powstał w roku 1997 z inicjatywy doc. dr hab. Adama Karpińskiego jako Zespół Edytorstwa i Krytyki Tekstu. W roku 2000 został przekształcony w Ośrodek, który pełni rolę forum dyskusyjnego dla historyków literatury i badaczy innych dyscyplin humanistycznych zainteresowanych problemami edytorstwa naukowego i tekstologii.
Miejscem spotkań są otwarte zebrania edytorskie, które odbywają się w trzeci poniedziałek każdego miesiąca (od października do czerwca).
We współpracy ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Litteraria" Ośrodek wydaje
od roku 1995 serię "Biblioteka Pisarzy Staropolskich", a od roku 2000 serię "Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia".
W Ośrodku przygotowywane jest opracowanie zasad edycji staropolskic
h tekstów literackich. W ramach działalności Ośrodka od roku 2000 prowadzone są prace nad wydaniem dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. W ramach grantu NPRH Redefiniowanie filologii (kierownik prof. M. Prussak) powstaje seria naukowa "Filologia XXI".

               
Listy do Adama Mickiewicza, tom I – V, pod red. E. Jaworskiej i M. Prussak, oprac. M. Dernałowicz,
E. Jaworska, W. Kordaczuk, J. Krauze-Karpińska, IBL PAN i
Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2014

                  Seria "Filologia XXI"

Wiadomości Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

10-11 marca 2016 (zaktualizowany termin), Kraków: konferencja naukowa "Przed - tekstowy świat (Archiwa, bruliony, rękopisy)"

Organizatorzy: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego Instytutu Badań Literackich PAN

Więcej informacji w załączniku

18 maja 2015, Warszawa: zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Dr José Luis Losada Palenzuela z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi referat pt. „Rękopiśmienne adnotacje Arthura Schopenhauera: ich edycja oraz cyfrowe kodowanie”.
Zebranie odbędzie się 18 V 2015 r. w Pałacu Staszica, w sali nr 144, o godz. 1100.

16 marca 2015: zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Dr Marek Troszynski wygłosi referat pt. „Patchwork czy gobelin? O Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego na podstawie rękopisu”.
Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica, w sali nr 144, o godz. 11.00.

16 lutego 2015, Warszawa: Konferencja naukowa "Problemy polskiej interpunkcji od średniowiecza do współczesności"

Organizatorzy:
Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN
Zespół Opracowujący Dzieła Wszystkie Jana Kochanowskiego
Program konferencji >>
Abstrakty >>

17 listopada 2014, godz. 11.00, sala 144 - zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego. Referat Prof. Marii Prussak: Białoszewski odcenzurowany - bezbronny autor w rękach redaktora

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45