HR Excellence in Research

10 czerwca 2016 Instytut Badań Literackich PAN dołączył do elitarnego grona polskich instytutów naukowych wyróżnionych przez Komisję Europejską znakiem „HR Excellence in Research”.

Certyfikat ten nadawany jest europejskim instytucjom naukowym, których wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji są zgodne z zasadami określonymi w  „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Owo wyróżnienie stanowi zwieńczenie procesu aplikacyjnego zapoczątkowanego w czerwcu 2015 deklaracją poparcia Rady Naukowej IBL PAN dla Karty i Kodeksu.

Instytucje wyróżnione znakiem „HR Excellence in Research” są promowane przez Komisję Europejską wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie portalu Euraxess.

1. HR Charter and the Code (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher)
2. IBL PAN Declaration of Commitment (pdf)
3. IBL PAN Gap Analysis and Action Plan (pdf)

 

 

 

 

 

 

     

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45