Pracownia Literatury Średniowiecza

07.12.2011

pok. 230, tel. (22) 6572-854

Członkowie Pracowni:
Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
prof. dr hab. Mieczysław Mejor, prof. IBL PAN
dr Dorota Gacka (dyżury: poniedziałek, piątek 10.00-14.00)
dr hab. Mariusz Kazańczuk (dyżur: piątek 10.00-14.00)

Pracownicy emerytowani uczestniczący w działaniach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Michałowska

dyżury Pracowni: piątek 10.00-12.00

O Pracowni:

Wiadomości Pracowni Literatury Średniowiecza

Cykl seminariów

Prof. Andrzej Dąbrówka zaprasza na cykl seminariów: Sposoby użycia przeszłości w kulturze religijnej i edukacji; Spotkania zespołu autorów monografii w ramach projektu badawczego "Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski". Uczestnicy stali: Halina Manikowska, Jakub Kubieniec, Wojciech Brojer, Dorota Gacka, Anna Zajchowska, Maciej Zdanek.
3 marca 2016   
7 kwietnia
19 maja
30 czerwca

Seminaria odbywają się w IBL PAN, sala 240 (nowa siedziba Pracowni Literatury Średniowiecza), godz. 11.00-15.00 - pierwsze czwartki miesiąca.

Odczyt o odkryciu nieznanego dzieła staropolskiego

Pracownia Literatury Średniowiecza zaprasza w piątek 8 kwietnia 2016 do sali 144, w godz. 10.00-12.00 na odczyt prof. Mieczysława Mejora o dokonanym przezeń odkryciu rękopisu zawierającego biografię Anny z Kostków księżnej Ostrogskiej (zm. 1635 r.) pióra jezuity Kaspra Rezlera.

2 marca 2016 - Zjazd Zespołu opracowującego Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego

Program w załączniku

Prof. dr hab. Teresa Michałowska doktorem honoris causa UKSW

W dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie 12.00 w Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UKSW Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej - wybitnej mediewistce, historykowi i teoretykowi literatury. Tytuł został nadany na wniosek Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl