Konferencje

20-21 listopada 2018 r., Warszawa: konferencja naukowa „Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej"

Organizatorzy: Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Wydział Filologiczny UWB, Wydział Filologiczny UWR, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Program konferencji

24-26 września 2018, Kazimierz Dolny nad Wisłą: konferencja z cyklu „Kolokwia staropolskie" DYSKURS MEDYCZNY W KULTURZE STAROPOLSKIEJ

Organizatorzy: Katedra Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN
Miejsce: Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94
Plakat z programem

13-14 lipca 2018 r., Warszawa: konferencja „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk i jej Instytutów Naukowych”

23-24 października 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej”

11 czerwca 2018 r., Warszawa: VII otwarte seminarium naukowe z cyklu: duchowość kobiet

Organizatorzy: Archiwum Kobiet IBL PAN, Instytut Religioznawstwa UJ
Miejsce spotkania: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, s. 144
Wstęp wolny
Zaproszenie >>jpg<<

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45