Polityka prywatności

1. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk przestrzega zasad prywatności użytkowników odwiedzających portal internetowy www.ibl.waw.pl.

2. Portal www.ibl.waw.pl nie gromadzi danych o użytkownikach w sposób automatyczny, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. Pliki te nie pobierają danych osobowych oraz adresowych użytkowników. System wykorzystuje plik sesyjny o nazwie: cms_user.

3. Dane osobowe gromadzone są w systemie za pomocą formularzy rejestracyjnych wypełnianych przez użytkowników. Przesłanie danych wymagane jest przy zakładaniu konta użytkownika na portalu oraz korzystaniu z wybranych modułów serwisu przeznaczonych do wysyłania wiadomości, obsługi konferencji, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów, zamawiania publikacji w wydawnictwie, zapisywania się na newsletter.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do modyfikacji i usunięcia jego danych osobowych z bazy systemu. W tym celu należy przesłać odpowiednią dyspozycję na adres redakcja.portal@ibl.waw.pl.
Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link umieszczony w mailu przesyłającym newsletter.

5. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem portalu ibl.waw.pl i dostęp do nich mają jedynie pracownicy, którzy je przetwarzają. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Administratorem danych osobowych na portalu jest Instytut Badań Literackich PAN.

7. Instytut Badań Literackich PAN zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności Zmiany wchodzą w życie wraz z ich opublikowaniem na stronie www.ibl.waw.pl.

8. Ewentualne pytania dotyczące gromadzenia danych osobowych na portalu www.ibl.waw.pl prosimy kierować na adres: redakcja.portal@ibl.waw.pl.
 


 

Aby wysłać wiadomość, należy się zalogować

Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury

Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności

Pracownia Literatury Średniowiecza

Zespół "LIteratura i Konteksty"
Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
Studia Podyplomowe "Technologie informacyjne w edukacji i w organizacjach pozarządowych"

Zespół Badań Nad Literaturą Zagłady

Pracownia Literatury Oświecenia

Administrator portalu
Archiwum IBL PAN

Pracownia Poetyki Historycznej

Redakcja "Pamiętnika Literackiego" (Wrocław)

Pracownia Poetyki Historycznej

Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Wydawnictwo IBL

Pracownia Poetyki Teoretycznej

Zespół Europeistyki Literackiej

Dział Kadr IBL PAN

Pracownia Dokumentacji Historycznoliterackiej od XIX do XXI wieku
Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

Pracownia Komunikacji Literackiej w okresie PRL

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

Kurs Poprawnej Polszczyzny
Warsztaty Translatorskie

Koordynator redakcji portalu

Studia Doktoranckie

Pracownia Bibliografii Bieżącej (Poznań)

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Polonistyczne

Podyplomowe Studia Edytorskie
Podyplomowe Studia "Wiedza o Kulturze"

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Zespół "Geopoetyka"

Gender Studies

Pracownia Literatury Romantyzmu
Forum

Biblioteka IBL PAN

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl