Wydarzenia naukowe w Polsce

19-20 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszwskie "Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczyposplotej (XVI-XIX w.)"

Organizatorzy: Instytut Historii PAN i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Więcej informacji w załączniku

24 maja 2017 r., Olsztyn: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie”

Organizator: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Komunikat
Karta zgłoszenia

27-28 kwietnia 2017 r. w Kazimierz Dolny: konferencja naukowa ”Zygmunt Haupt. Powrót pisarza”

Organizatorzy; Ośrodek Badań Nad Literaturą Religijną KUL i Zakład Literatury Współczesnej  UMCS
plakaty 1, 2

23-24 listopada 2017 r., Poznań: konferencja naukowa ”Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy”

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu
Zaproszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN
Formularze zgłoszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN

24-25 maja 2018 r., Warszawa: Międzynarodowa Konferencję Naukowa „Adam Mickiewicz i Rosjanie”

Organizatorzy: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Więcej informacji w załączniku pdf
Formularz zgłoszeniowy

12-13 czerwca 2017 r., Warszawa: konferencji naukowej “Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych”

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest pod adresem http://pts.org.pl/sztuka2017/

10 i 11 maja 2017 r., Kielce: piąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Więcej informacji w załączniku

8-10 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa „Rewolucja rosyjska a historia idei"

Organizatorzy: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN
Plakat

13 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowej poświęconej refleksji nad miejscem dorobku badawczego prof. dr. hab. Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej

Organizator: Instytut Historii PAN
Więcej informacji w załączniku pdf

25-26 maja 2017 r., Słupsk: konferencja „Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym"

Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Więcej informacji w załączniku

Archiwum wydarzeń naukowych w Polsce

3-5 grudnia 2014, Wrocław: konferencja naukowa „Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników”

25-27 kwietnia 2016, Wrocław: Konferencja Infrastruktura naukowa CLARIN-PL oraz Premiera Słowosieci 3.0 emo i enWordNet 1.0

18-21 listopada 2015: II Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki

http://www.kongresdydaktykipolonistycznej.us.edu.pl/

23-24 października 2015, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony: rewizje"

Organizatorzy:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”

Zgłoszenia do 1 lipca.

20–21 października 2015 r., Warszawa: konferencja - VII Funeralia Warszawskie „Śmierć wojownika – śmierć w czasach wojny”

Organizatorzy: Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IAE PAN i Zespół Historii Kultury Staropolskiej Instytutu Historycznego UW
Program w załączeniu

15 -17 października 2015, Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa "Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata"

8-9 października 2015, Szetejnie: międzynarodowa konferencja naukowa "Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej

Organizatorzy:
Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
oraz
Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki
Wydział Filologiczny Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego

Zgłoszenia do do 20 maja 2015 r.

Karta zgłoszenia >>

8-9 października 2015, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Klasyczna i romantyczna - nowa postać Europy po Kongresie Wiedeńskim"

Organizatorzy:
Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz
Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Zgłoszenia do końca czerwca 2015.

18 września 2015, godz. 10.00-17.30, Warszawa: konferencja naukowa "Wizualizacja dla nauki"

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. Wizualizacja dla nauki.
Konferencja odbędzie się 18 września 2015 w godzinach 10.00-17.30 w Warszawie, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.
Zgłoszenie prosimy wysłać do 1 września br. za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1rvldrr2NQ1I3b4fBt7vDdIeB0mb5QrHoPgy8ccQvDuE/viewform. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wydarzenie
ma charakter otwarty. Mile widziane są wszystkie osoby zainteresowane tematem wizualizacji.
Będziemy wdzięczni za dalsze przesłanie informacji o konferencji.
Więcej informacji znajdą Pan na stronie internetowej: http://lectorium.edu.pl/wizualizacja-dla-nauki/
.

15-17 października 2015, Warszawa: Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa

Świat oczyma duszy - dusza w oczach świata. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej
Program w formacie pdf

10-11 marca 2016 (zaktualizowany termin), Kraków: konferencja naukowa "Przed - tekstowy świat (Archiwa, bruliony, rękopisy)"

Organizatorzy: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego Instytutu Badań Literackich PAN

Więcej informacji w załączniku

27 stycznia 2016 r. , godz. 17:00 - spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Szturcem

Organizator: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce spotkania: Biblioteka im. W. Borowego, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Więcej informacji w załączniku

15 stycznia 2016, Warszawa, SWPS: sympozjum "Kultura popularna w Polsce do 1939 roku"

Celem sympozjum jest stymulacja interdyscyplinarnych badań nad rodzimą kulturą popularną sprzed 1939 roku i integracja różnych środowisk badaczy i badaczek zajmujących się tą tematyką.
 

4-6 listopada 2015, Warszawa: Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka. Interdyscyplinarne warsztaty naukowe

Organizatorzy: Fundacja Gender Center oraz Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” w Instytucie Badań Literackich PAN
Data i miejsce: 4 – 6 listopada 2015, Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Zaproszenie w formacie pdf >>
Sprawozdanie z warsztatów i wykładów >>
Fotorelacja >>
Warsztaty odbywają się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

Nagrania wykładów:

prof. Małgorzata Fidelis:
https://drive.google.com/file/d/0ByD2QCkJBNZ8WEt0MEh2X1pjZTA/view?usp=sharing
dr Sylwia Urbańska:
https://drive.google.com/file/d/0ByD2QCkJBNZ8MHJBbWRxakxSNUk/view?usp=sharing
prof. Grażyna Borkowska:
https://drive.google.com/file/d/0ByD2QCkJBNZ8dnQ0cFV6N2pmaTQ/view?usp=sharing16 grudnia 2015, godz. 17.00, Warszawa: kolejne spotkanie z cyklu "Czwartków Staropolskich" (dr Michał Choptiany wygłosi referat "Astrologia, chronologia i profecja. O dwóch prognostykach Jana Latosza")

2-4 grudnia 2015, Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Shibboleth 1967/1968 // 2-4 December 2015, Warsaw: International Conference "Shibboleth 1967/1968"

Konferencja współorganizowana przez IBL PAN.

Więcej informacji w załączniku >>

26-27 listopada 2015, Lublin: Konferencja DARIAH-PL „Humanistyka Cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku”

 Więcej informacji na stronie 2015.dariah.pl

6-7 listopada 2015, Kraków: multidyscyplinarna konferencja naukowa "Teoria kultury wobec realizmu spekulatywnego"

Organizator:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ
Konferencja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków

18-19 listopada 2015, Katowice: ogólnopolska konferencja naukowa "Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku"

Organizatorzy:
Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego,
Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

Program konferencji >>

Organizatorzy konferencji:
prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki
prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
dr Magdalena Kokoszka
dr Maciej Maryl
dr Bożena Szałasta-Rogowska

18-19 listopada 2015 r., Warszawa: konferencja naukowa z cyklu Warszawska jesień archiwalna "Warszawa ma wiele twarzy"

Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie zapraszają do udziału w drugiej konferencji z cyklu Warszawska jesień archiwalna - Warszawa ma wiele twarzy, która odbędzie się 18-19.11.2015 r. w Warszawie.

28 X 2015, Warszawa: wykład inauguracyjny „Między Sarmacją a Francją. Stanisław Leszczyński"

Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie, godz. 18.00
Koordynacja: Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Zaproszenie w formacie pdf
Więcej informacji o wykładach „Oświeceniowa republika władców”  - format doc
 

19-20 listopada 2015, Białystok: konferencja "Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży"

Organizatorzy:
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Oddział Białostocki)
Zespół Badań Regionalnych UwB
Klub Humanistów

Zaproszenie>>

22-24 października 2015 r., Sopot: Konferencja "Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu"

Organizatorzy: Pracownia Literatury XIX Wieku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytut Filologii Polskiej UAM
Więcej informacji w załączniku

14-15 października 2015, Warszawa: konferencja "Słynne kobiety w Rzeczpospolitej XVIII wieku"

PRACOWNIA LITERATURY OŚWIECENIA INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH PAN
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA
KONFERENCJĘ SŁYNNE KOBIETY W RZECZPOSPOLITEJ XVIII WIEKU

Konferencja zorganizowana przez Pracownię Literatury Oświecenia IBL PAN, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym odbędzie się w dniach 14-15 października 2015 r. Obrady będą miały miejsce w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz w Instytucie Badań Literackich PAN w sali 144.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji, który można pobrać tutaj.

9-10 października 2015, Pobierowo: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej praktyce szkolnej"

Organizatorzy:
Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zgłoszenia do 30 lipca 2015.

tekst zaproszenia >>

 

   

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl