Zespół "Archiwum Kobiet"

pok. 110
zebrania: czwartki, godz.16.00-17.30

Kierowniczka zespołu
dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

Członkinie zespołu
prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
dr Agnieszka Mrozik

Członkinie i członkowie projektu „Archiwum kobiet: kontynuacja”
mgr Ewa Serafin
Dominik Purchała
mgr Emilia Kolinko
dr Iwona Misiak
mgr Natalia Judzińska
Ewa Lipska
mgr Anna Pawlik
mgr Andrzej Zawadzki

Współpracowniczki uczestniczące w działaniach zespołu
mgr Agnieszka Wróbel
dr Dobrochna Kałwa
dr Barbara Klich-Kluczewska
mgr Agnieszka Zawadowska
dr Julia Lewandowska
dr Alicja Urbanik-Kopeć
dr Karolina KrasuskaO Zespole:

Archiwum Kobiet to zespół badawczy Instytutu Badań Literackich PAN, działający od 2013 roku. Jego powstanie wiąże się z projektem „Archiwum Kobiet: Piszące”, realizowanym w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu było stworzenie bazy danych oraz zainicjowanie digitalnego archiwum niewydanych rękopisów kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Członkinie i członkowie zespołu przeprowadzają kwerendy w archiwach polskich i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską poprzez fakt dawniejszej łączności z jej terytoriami (Litwa, Ukraina, Białoruś itp.).

Dzienniki, pamiętniki, korespondencja i niewydane rękopisy dzieł literackich, zwłaszcza sprzed drugiej połowy XIX wieku, to niedostatecznie rozpoznany kontynent kultury polskiej, skrywający tajemnice tożsamości kobiet, genealogii tej tożsamości, a także związków i aktywności kobiet innych niż uznane za jedynie znaczące dla biografii kobiecej: relacji małżeńskich, rodzinnych (żona, matka) i publicznych (patriotka, Matka Polka), czyli na przykład przyjacielskich, miłosnych i zawodowych. Relacje te często w nieoczekiwanych kierunkach przekraczają granice zakreślone przez pochodzenie etniczne, przynależność religijną, status społeczny oraz normy obyczajowe i moralne. Dzienniki, listy i inne dokumenty osobiste pozostające w rękopisach to nie tylko świadectwa życia umysłowego i obyczajów, ale także bardzo ważny i popularny gatunek piśmienniczy poprzednich epok. Z tego punktu widzenia piśmiennictwo kobiet – listy i dzienniki krążące pomiędzy nimi – okazują się rodzajem drugiego obiegu kultury intelektualnej, niewchodzącym poprzez druk w sferę publiczną, ale nieprzecenionym między innymi jeśli chodzi o poznanie życia umysłowego kobiet minionych epok.

Wiadomości Zespołu "Archiwum Kobiet"

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45