KURSY

Kurs Kreatywnego Pisania
Kurs "Literatura i Psychoanaliza"
Kurs Poprawnej Polszczyzny
Kurs Retoryki Praktycznej
Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu"

Kurs Literatura i psychoanaliza – II część (dla Absolwentów kursu podstawowego)
Kurs Warsztat pisania scenariusza i dramatu – kontynuacja (dla Absolwentów I części kursu i Absolwentów Kursu Kreatywnego Pisania)
Kurs Warsztaty prozatorskie – kontynuacja (dla Absolwentów I części kursu i Absolwentów Kursu Kreatywnego Pisania)

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45