Bazy danych


Baza danych EBSCO


Słownik Polszczyzny XVI Wieku

Polska Bibliografia Literacka

Bibliografia Bara

Nowa strona Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku, zwanej też kartoteką Bara, jest już dostępna w sieci pod adresem: bar.ibl.waw.pl. Celem prowadzonego przez IBL PAN projektu jest sukcesywne wprowadzenie do internetowej bazy danych całej zawartości kartoteki.

Prace nad digitalizacją kartoteki Bara finansowane są ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Biblioteczna baza MAK (nieaktualizowana)

Biblioteczna baza Horizon
 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45