Konferencje i spotkania

30 maja 2017, godz. 18:00, Warszawa, Muzeum nad Wisłą: spotkanie "Archeologia syreniego ogona"

Opowieści o syrenach należy traktować jako zapis doświadczeń, których nie obejmuje ludzka pamięć, ale dzięki którym nasza kultura znajduje się w ciągłym procesie tworzenia nowych sensów i reinterpretacji starych. Hybrydy nie są tylko wytworami fantazji i ślepym przypadkiem, ale świadectwem innego porządku, głębinowym wspomnieniem przejścia z jednej formy życia w drugą. Można je traktować jako formy doskonałe albo/i jednocześnie naznaczone zepsuciem, chorobą czy słabością. Syreny z mitów greckich, legend słowiańskich, baśni Christiana Andersena, miniatur Kafki bezustannie wypływają z głębin i odsłaniają różne oblicza naszych czasów. Zaczynając od starożytnych mitów, przez słowiańskie pieśni ludowe, średniowieczne kroniki, a na literaturze, sztuce i filmie współczesnym kończąc, możemy spojrzeć na syreny z innej perspektywy i umieścić je w nowych kontekstach, by mogły nadal śpiewać. Wyobrażenie pół kobiety, pół ryby, kobiety węża czy kobiety ptaka należą do najstarszego dziedzictwa kultury. W polskiej tradycji najważniejsze miejsce zajmuje Syrenka Warszawska, lecz nie jest ona zjawiskiem odosobnionym, w wielu tekstach kultury znajdujemy bowiem ślady obecności rusałek, topielic, mamun i tym podobnych istot, które przez wieki symbolizowały ciemną, zagrażającą kulturze stronę kobiecości. Współczesne interpretacje wyzwalają ją z tej wielowiekowej niewoli. Ryboginia, należąca do panteonu słowiańskich bab wodnych, jest jedną z tych wyzwolonych hybryd. Można ją uznać ponadto za próbę zerwania z obrazem syreny jako pewnego wzorca atrakcyjnego i młodego ciała. Baba wodna w folklorze i we współczesnej kulturze popularnej to dusza starej kobiety, która albo się utopiła, albo zapiła na śmierć. Dla wszystkich nowych wykładni nadal punktem odniesienia pozostaje doświadczenie śmierci, żywioł wodny, niestabilność kształtów i radykalne otwarcie się na wielorakie doświadczenie stawania się.

6 czerwca 2017 r., Warszawa: Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce, Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/3eme-edition-du-forum-franco-polonais-de-la-recherche-et-de-l-innovation

29 maja 2017, Warszawa: debata pt. „Los kobiet w PRL, III i IV RP”

Organizator:  Fundacja im. Stefana Batorego 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji http://bit.ly/Batory_LosKobiet

16 maja 2017 r., Warszawa: Wykład: prof. Rity Hermon-Belot

Tytuł wykładu: „Jews and Judaism in the making of French Laïcité” na temat wpływu Żydów na rozwój laickiego państwa francuskiego
Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie

18-19 maja 2017 r., Warszawa: ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności”

Organizatorzy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Pałac Króla Jana III w Wilanowie
Zaproszenie jpg
Folder w formacie pdf

5 maja 2017 r., Warszawa: panel dyskusyjny o książce Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały? Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku"

Zespół Badań nad Literaturą Zagłady w IBL PAN zaprasza na panel dyskusyjny o książce
Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały? Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku".

W spotkaniu udział wezmą:
dr Piotr Krupiński /Uniwersytet Szczeciński/
prof. Arkadiusz Morawiec /Uniwersytet Łódzki/
dr Tomasz Żukowski /IBL PAN/
prof. Jacek Leociak – prowadzący /IBL PAN/.

Zaproszenie >>

Nowoczesna humanistyka - warsztaty towarzyszące konferencji "Cultural Literacy in Europe 2017"

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN zaprasza na serię warsztatów towarzyszących konferencji Cultural Literacy in Europe 2017. Wraz z zaproszonymi gośćmi przyjrzymy się narzędziom i umiejętnościom przydatnym w prowadzeniu badań:

1.Metody cyfrowe w humanistyce. Prezentacja wyników europejskiego sondażu poświęconego cyfrowym metodom i praktykom w humanistyce i naukach o sztuce, przeprowadzonego przez grupę roboczą DARIAH-EU: Digital Methods and Practices Observatory. Członkowie grupy przedstawią wyniki europejskie oraz wybrane analizy narodowe (m.in. dotyczące Austrii, Grecji i Polski).

2.Empiryczne literaturoznawstwo. Praktyczne wprowadzenie do ilościowych badań literackich przy użyciu SPSS przedstawi prof. Willie van Peer (Ludwig Maximilians University of Munich), autor Stylistics and Psychology: Investigations of Foregrounding (1986) oraz współautor podręcznika Muses and Measures: Empirical Research Methods for the Humanities (2008).

3.Finansowanie sieci badawczych. Ostatnia sesja poświęcona będzie finansowaniu sieci badawczych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (także niecyfrowych). Rossella Magli, przedstawicielka programu COST (European Cooperation in Science and Technology), poradzi, jak przygotować wniosek grantowy.

Miejsce: IBL PAN, Nowy Świat 72, Warszawa.

Szczegółowy program dostępny poniżej. Językiem warsztatów jest angielski.

Warsztaty są bezpłatne ale należy się zarejestrować tutaj. Liczba miejsc ograniczona. (Można uczestniczyć we wszystkich lub tylko w wybranych sesjach).

PROGRAM WARSZTATÓW / CLE 2017 Pre-conference workshops >>

9 maja 2017, godz. 18.00, Instytut Teatralny w Warszawie, ul. Jazdów 1: wieczór poświęcony dramaturgii Jarosława Marka Rymkiewicza z okazji wydania tomu „Dwór nad Narwią. Dramaty”

Serdecznie zapraszamy na wieczór poświęcony dramaturgii Jarosława Marka Rymkiewicza z okazji wydania tomu Dwór nad Narwią. Dramaty w wyborze i ze wstępem Tomasza Bocheńskiego.Rozmowę z Tomaszem Bocheńskim poprowadzą Jacek Kopciński i Artur Grabowski. Z autorem Dworu nad Narwią połączymy się telefonicznie.
Wydarzeniem wieczoru będzie czytanie performatywne sztuki Jarosława Marka Rymkiewicza Lekcja anatomii profesora Tulpa (według Rembrandta), przygotowane przez studentów i absolwentów Akademii Teatralnej w Warszawie pod opieką artystyczną Mateusza Bednarkiewicza. Czytanie reżyserują: Pamela Leończyk oraz Agata Koszulińska, scenografię i światło przygotował Maciej Czuchryta. Wystąpią: Sebastian Dudała, Joanna Połeć, Michał Wanio, Kamil Suszczyk, Błażej Stencel.

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo IBL

9 maja 2017 r., godz. 12.00-14.00, Instytut Teatralny w Warszawie, ul. Jazdów 1: SEMINARIUM „Rymkiewicz: Jak ożyć dzięki naszym zmarłym?”

Seminarium z cyklu „Dramat polski. Reaktywacja”, towarzyszące publikacji tomu dramatów Jarosława Marka Rymkiewicza. Gośćmi redaktorów serii – Jacka Kopcińskiego i Artura Grabowskiego – będą: Justyna Kozłowska (teatrolog), Tomasz Bocheński (literaturoznawca, krytyk i eseista), Piotr Cieplak (reżyser teatralny).
Seminarium adresowane jest do studentów, doktorantów, badaczy i miłośników polskiej dramaturgii powojennej i współczesnej.
Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Czytaj więcej

27-28 kwietnia 2017 r. w Kazimierz Dolny: konferencja naukowa ”Zygmunt Haupt. Powrót pisarza”

Organizatorzy; Ośrodek Badań Nad Literaturą Religijną KUL i Zakład Literatury Współczesnej  UMCS
plakaty 1, 2

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl