Konferencje i spotkania

27 listopada 2017 r., godz. 15.00, Warszawa: seminarium „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”

Organizatorzy: Zakład Socjologii  Teoretycznej i Zespół Socjologii i Antropologii Kultury IFIS PAN 
Miejsce: Pałac  Staszica, Nowy Świat 72, w sala 154.

15 listopada 2017 r., Warszawa: wieczór promocyjny poświęcony nowemu tomowi Katalogu rękopisów Muzeum Literatury w opracowaniu śp. Wiesławy Kordaczuk

Wprowadzenie wygłosi prof. Ewa Głębicka

15-30 listopada 2017 r.: wystawa "Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą". Bolesław Leśmian 1877-1937

Sesja naukowa 17 listopada 2017, godz. 11.00
Gmach Senatu RP (wejście B II), ul. Wiejska 6, sala 217 
Plakat >>pdf

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem wystawy i przybyciem na sesję prosimy o emailowy kontakt (co najmniej 3 dni przed planowanym dniem odwiedzin Senatu) z kuratorem wystawy, prof. Agnieszką Klubą (agnkluba@poczta.onet.pl).
 

2-3 grudnia 2017 r., Kraków: konferencja naukowa „Mury. Ruchy migracyjne i uchodźstwo w przestrzeni kulturowej i historycznej”

Organizator: Instytut Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji w załączniku pdf

16-18 listopada 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki”

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN

 

Opis konferencji >> pdf
Program >> pdf
Abstrakty >>pdf
Plakat >> pdf
 

11-13 stycznia 2018 r., Rzeszów: IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja „TEKSTY – OBRAZY – PERFORMANSE. Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki”

Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Sekcja Metodologii Badań Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Współorganizatorzy:
Wrocławski i Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,  Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (PTK), Rzeszowski Oddział PTK
Miejsce konferencji: Uniwersytet Rzeszowski , ul. Rejtana 16C; w Hotelu Bona, Sanok ul. Białogórska 47

Komunikat i formularz zgłoszenia w formacie odt

IV Konferencja DARIAH-PL „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”

W dniach 16 – 17 listopada 2017 w Toruniu odbędzie się  IV Konferencji DARIAH-PL „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom dotyczącym relacji humanistów z instytucjami dziedzictwa i adresowane jest zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce, jak i do specjalistów prawa oraz aktywistów, studentów, pracowników instytucji kultury.
Organizatorzy proponują następujący zakres tematyczny:
- Jak wygląda współpraca instytucji kultury ze światem nauki, co sobie wzajemnie oferują?
- Czy i jak realizowane są wspólne projekty cyfrowe?
- Czy istnieje technologiczna współpraca między obu światami?
- Czy świat nauki oferuje instytucjom dziedzictwa cyfrowe rozwiązania przydatne w ich funkcjonowaniu?
- Czy i jak humaniści mogą wykorzystać zasoby instytucji dziedzictwa, jakie są bariery korzystania z zasobów?
- Jak realizowana jest w Polsce ustawa o re-use, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego?
- Czy humaniści wiedzą, jakie prawa im przysługują w wykorzystaniu zasobów instytucji dziedzictwa, czy korzystają z tych praw, czy potrzebują wsparcia w tym zakresie?
Termin nadsyłania propozycji wystąpień upływa 20 września 2017. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorem jest konsorcjum DARIAH-PL (stanowiące część europejskiej infrastruktury badawczej Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-ERIC) .
Więcej informacji na stronie: http://2017.dariah.pl/

30 maja 2017, godz. 18:00, Warszawa, Muzeum nad Wisłą: spotkanie "Archeologia syreniego ogona"

Opowieści o syrenach należy traktować jako zapis doświadczeń, których nie obejmuje ludzka pamięć, ale dzięki którym nasza kultura znajduje się w ciągłym procesie tworzenia nowych sensów i reinterpretacji starych. Hybrydy nie są tylko wytworami fantazji i ślepym przypadkiem, ale świadectwem innego porządku, głębinowym wspomnieniem przejścia z jednej formy życia w drugą. Można je traktować jako formy doskonałe albo/i jednocześnie naznaczone zepsuciem, chorobą czy słabością. Syreny z mitów greckich, legend słowiańskich, baśni Christiana Andersena, miniatur Kafki bezustannie wypływają z głębin i odsłaniają różne oblicza naszych czasów. Zaczynając od starożytnych mitów, przez słowiańskie pieśni ludowe, średniowieczne kroniki, a na literaturze, sztuce i filmie współczesnym kończąc, możemy spojrzeć na syreny z innej perspektywy i umieścić je w nowych kontekstach, by mogły nadal śpiewać. Wyobrażenie pół kobiety, pół ryby, kobiety węża czy kobiety ptaka należą do najstarszego dziedzictwa kultury. W polskiej tradycji najważniejsze miejsce zajmuje Syrenka Warszawska, lecz nie jest ona zjawiskiem odosobnionym, w wielu tekstach kultury znajdujemy bowiem ślady obecności rusałek, topielic, mamun i tym podobnych istot, które przez wieki symbolizowały ciemną, zagrażającą kulturze stronę kobiecości. Współczesne interpretacje wyzwalają ją z tej wielowiekowej niewoli. Ryboginia, należąca do panteonu słowiańskich bab wodnych, jest jedną z tych wyzwolonych hybryd. Można ją uznać ponadto za próbę zerwania z obrazem syreny jako pewnego wzorca atrakcyjnego i młodego ciała. Baba wodna w folklorze i we współczesnej kulturze popularnej to dusza starej kobiety, która albo się utopiła, albo zapiła na śmierć. Dla wszystkich nowych wykładni nadal punktem odniesienia pozostaje doświadczenie śmierci, żywioł wodny, niestabilność kształtów i radykalne otwarcie się na wielorakie doświadczenie stawania się.

6 czerwca 2017 r., Warszawa: Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce, Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/3eme-edition-du-forum-franco-polonais-de-la-recherche-et-de-l-innovation

29 maja 2017, Warszawa: debata pt. „Los kobiet w PRL, III i IV RP”

Organizator:  Fundacja im. Stefana Batorego 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji http://bit.ly/Batory_LosKobiet

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl