Aktywność naukowa członków Pracowni (2008 - 2013)

 


Dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

2009 – Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Kwerenda na projekt Paleontologia kultury w kręgu Nikołaja Marra (pobyt w Sankt-Petersburgu)

2011 – Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na wydanie książki Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim w serii Monografie FNP.

2011-2012 – Stypendium „Młody IBL” na  projekt Formy i gatunki literaturoznawcze w Europie Środkowo-Wschodniej

2011-2014 - Stypendium Naukowe MNiSzW dla Wybitnych Młodych Naukowców

2011-2014 – Grant Sonata Narodowego Centrum Nauki na projekt Modernistyczne modele przekładu literackiego

2011 - Prezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”

W latach 2010-2013 brała udział w grancie rozwojowym  NCBiR Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kierunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego – współautorka projektu, koordynatorka działu teorii literatury i translatologii.

 

Dr Andrzej Karcz

2008-2011 - Grant habilitacyjny Polscy badacze literatury w świecie anglosaskim: Kridl, Weintraub, Terlecki, Miłosz

Konsultant. Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych“

W latach 2010-2013 brał udział w grancie rozwojowym NCBiR Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kierunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego – redaktor tłumaczeń na jęz. angielski

 

Dr Agnieszka Kluba

2007-2010 – Grant habilitacyjny MNiSzW „Małe formy prozy poetyckiej w literaturze polskiej. Monografia”;

2012-2013 – Stypendium Komisji Fulbrighta Fulbright Senior Advanced Research Award na projekt „The Crisis of the Humanities” (University of Massachusetts, Stany Zjednoczone).

2013 - Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na wydanie książki „Poemat prozą w Polsce” Monografie FNP

W latach 2010-2013 brała udział w grancie rozwojowym  NCBiR Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kierunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego – współautorka projektu, koordynatorka działu poezji XX wieku.

 

Dr Maciej Maryl

2009 – Staż naukowy w Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium

2009 – Mazowieckie stypendium doktoranckie

2009 – I nagroda w konkursie na najlepszą pracę seminaryjną w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN.

2009-11 – Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie)

2010-2011– Stypendium Fulbright Junior Advanced Research Grant (University of Memphis, Stany Zjednoczone)

2012 - Staż naukowy w Karlsruher Institut für Technologie finansowany ze stypendiów Start oraz KHYS (Karlsruhe House of Young Scientists)

2012-2014 – Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki na projekt Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego

2013 – Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

2013-2014 – Stypendium “Młody IBL” na projekt  “Czytelnik XXI wieku. Nowe problemy badań nad kulturą literacką”

2013-2016 - Stypendium Naukowe MNiSzW dla Wybitnych Młodych Naukowców

Członek redakcji "Tekstów Drugich"

Kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Członek Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych


W latach 2010-2013 brał udział w grancie rozwojowym  NCBiR Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kierunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego – współautor projektu.

 

Dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik

2008-2009 – Stypendium Kolumb Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na odbycie stażu naukowego w Cambridge University i Clare Hall College (Wielka Brytania)

2008-2010- Grant habilitacyjny MNiSzW „Współczesna narratologia a wybrane zagadnienia badań nad świadomością”.

2010 – Grant wspomagający Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla laureatów programu Kolumb

2011 - Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na wydanie książki Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku w serii Monografie FNP

2013 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Life Member of Clare Hall College, Cambridge (Wielka Brytania)

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”


W latach 2010-2013 brał udział w grancie rozwojowym  NCBiR Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kierunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego – współautorka projektu, koordynatorka zespołów projektowych oraz koordynatorka zespołu prozy XX wieku.Dr Piotr Sobolczyk

2008 – Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych.

2008 - II lokata w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszy doktorat z zakresu kulturoznawstwa 

2008 – 2009 - Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie).

2011 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury.

2012 – 2015 - Grant Fuga Narodowego Centrum Nauki na odbycie stażu podoktorskiego w Instytucie Badań Literackich PAN
 

W latach 2010-2013 brał udział w grancie rozwojowym  NCBiR Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kierunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego –  autor haseł z zakresu poezji XX wieku.

 

Dr Beata Śniecikowska


2008 – Przedłużenie stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2008 - Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na wydanie książki „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu w serii Monografie FNP

2008-2011 – Grant habilitacyjny MNiSzW Haiku w Polsce. Transkulturowość jako problem poetyki zjawisk artystycznych

2011-2014 – Stypendium Naukowe MNiSzW dla Wybitnych Młodych Naukowców

Członkini-założycielka Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej, członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Członkini European Network for Avant-garde and Modernism Studies (EAM), International Society for Intermedial Studies (ISIS), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych
 
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”

W latach 2010-2013 brała udział w grancie rozwojowym  NCBiR Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kierunkiem  prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego –  współautorka projektu, koordynatorka działu historii sztuki


 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45