Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN

pok. 134,  tel. 22 65 72 958

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN zostało powołane 10 października 2013 roku decyzją Dyrektora IBL PAN, prof. dr. hab. Mikołaja Sokołowskiego.
Celem CHC jest koordynacja cyfrowych projektów Instytutu oraz działań związanych z obecnością humanistyki w sieci. Zajmujemy się wykorzystywaniem nowych technologii w badaniach literackich oraz badaniami literackimi nad nowymi technologiami.

CHC IBL PAN zainaugurowało swoją działalność w listopadzie 2013 konferencją „Teksty kultury uczestnictwa” i towarzyszącym jej spotkaniem warsztatowym THATCamp Warszawa.

Sprawozdanie z konferencji >>
Galeria>>

Główne obszary działalności Centrum stanowią:
1) Literaturoznawcze bazy danych (projekty bibliograficzne, biograficzne i leksykograficzne, m.in. Polska Bibliografia Literacka, Słownik Polszczyzny XVI wieku, Bibliografia Bara)
2) Repozytoria cyfrowe (RCiN, Repozytorium IBL PAN, Biblioteka IBL PAN)
3) Informacja naukowa i upowszechnianie wiedzy literaturoznawczej (Biuletyn Polonistyczny, Panorama Literatury Polskiej)
4) Edytorstwo cyfrowe
5) Badania cyfrowej kultury literackiej i nowych form piśmiennictwa

W pracach Centrum biorą udział:
Maciej Maryl (kierownik)
Aleksandra Wójtowicz (koordynatorka)
Paweł Bem
Łukasz Bukowiecki
Łukasz Cybulski
Barbara Jędraszko
Wioletta Lipińska
Krzysztof Opaliński
Martyna Sabała
Maciej Pieczyński
Marlena Sęczek
Bartłomiej Szleszyński  - Zastępca Kierownika CHC ds. Edycji
Marek Troszyński
Piotr Wciślik - Zastępca Kierownika CHC ds. Danych
Maciej Wierorzymski
Mariola Wilczak

Osoby zainteresowane współpracą z CHC IBL PAN proszone są o kontakt z Aleksandrą Wójtowicz.
Więcej informacji na stronie chc.ibl.waw.pl

 

 

Wiadomości Centrum Humanistyki Cyfrowej

Piąte urodziny Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach obchodów 70-lecia IBL PAN

19 listopada 2018 w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, odbyło się wydarzenie pod hasłem piątych „urodzin” Centrum Humanistyki Cyfrowej, w ramach obchodów 70-lecia IBL PAN.
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wydarzenia na łamach "Biuletynu Polonistycznego" >>

12-13 kwietnia 2018, Pałac Staszica: Promocja humanistyki - pojęcia, problemy, metody. Pierwsze spotkanie z cyklu "Polonistyka pod lupą"

Serdecznie zapraszamy na uroczystą premierę nowej odsłony „Biuletynu Polonistycznego”, która odbędzie się podczas spotkania polonistów 12 i 13 kwietnia w Pałacu Staszica w Warszawie w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN. Spotkanie - pierwsze z cyklu "Polonistyka pod lupą" - będzie okazją nie tylko do zaprezentowania nowego „Biuletynu”, ale także do szerszej dyskusji na temat promocji humanistyki oraz wykorzystywania zasobów internetowych w pracy humanisty.

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W przypadku warsztatów ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w formie mailowej na adres: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl.

Szczegółowe informacje na stronie "Biuletynu Polonistycznego" >>

PROGRAM SPOTKANIA:

Podpisanie umowy ramowej o współpracy między IBL PAN a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studiów Polonistycznych

Celem umowy zawartej 23 lutego 2016 roku między IBL PAN a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studiów Polonistycznych jest ścisła współpraca przy wspólnych projektach dotyczących polonistyki zagranicznej, szczególnie przy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego" jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w kraju i za granicą.

11 marca 2014, Warszawa: Konferencja "Opening Science to Meet Future Challenges"

"To już nie luksus – to absolutna konieczność" - rozmowa z Prof. W. Boleckim w dziale "Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie" na stronie CeON

26-27 maja 2014, Łódź: Forum Naukowe w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”: Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania

Organizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki

Rejestracja online na Forum Młodych Naukowców: od 5 maja.
Zaproszenie >>
Program >>
List intencyjny >>

4 kwietnia 2014 - spotkanie przedstawicieli ośrodków polonistycznych w sprawie reaktywacji Biuletynu Polonistycznego

 

4 kwietnia 2014 r. w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków polonistycznych, zorganizowane przez Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL w związku z reaktywacją „Biuletynu Polonistycznego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele ok. 30 instytucji naukowych.

Pełna treść sprawozdania ze spotkania 4 kwietnia 2014 >>

Lista instytucji reprezentowanych na spotkaniu 4 kwietnia 2014 r. >>

IBL PAN uzyskał status obserwatora w NeDiMAH

02-06-2014

Instytut Badań Literackich PAN, jako jedyna polska instytucja, uzyskał status obserwatora w NeDiMAH, Sieci na rzecz Cyfrowych Metod w Humanistyce i Naukach o Sztuce (Network for Digital Methods in the Arts and Humanities). NeDiMAH została powołana w 2011 przez Europejską Fundację Nauki (ESF) do inwentaryzacji badań cyfrowych w naukach humanistycznych i o sztuce. Celem sieci jest stymulowanie współpracy między europejskimi badaczami zajmującymi się tą problematyką, oraz podmiotami zaangażowanymi w tworzenie cyfrowych kolekcji dziedzictwa kulturowego.
Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN zaangażuje się w prace trzech grup roboczych NeDiMAH: (2) Information VIsualisation; (3) Linked Data and Ontological Methods; (6) Scholarly Digital Editions.
Obserwatorem z ramienia IBL PAN został dr Maciej Maryl, z-ca Dyrektora ds. Ogólnych, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.
Więcej informacji:
http://www.nedimah.eu/
http://www.esf.org/index.php?id=8752

12 stycznia 2015, godz. 17.00, kampus UW, dawne Centrum Informatyki, sala 106: odczyt Marcina Werli (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, IChB PAN) "Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER"

W ramach cyklu konferencji i warsztatów "Humanistyka Cyfrowa : projekty, ludzie, teoria".

10 kwietnia 2015, godz. 11.00 - szkolenie dla Redaktorów - koordynatorów biorących udział w reaktywacji "Biuletynu Polonistycznego"

Miło nam poinformować, że 10 kwietnia, o godz. 11 w sali 144 odbyło się szkolenie dla Redaktorów - koordynatorów biorących udział w reaktywacji "Biuletynu Polonistycznego".
Podczas pierwszej części szkolenia (w godz. 11.00-11.45) przedstawiliśmy ideę projektu, stan prac oraz plany dalszych działań. W kolejnych dwóch częściach - omówiliśmy zasady redagowania portalu oraz wprowadziliśmy pierwsze informacje testowe, dotyczące wydarzeń naukowych oraz projektów badawczych.
 
 
Więcej informacji o projekcie: www.biuletynpolonistyczny.pl.

13–15 kwietnia 2015 roku: Cykl wykładów i warsztatów "CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w pracy humanistów i tłumaczy"

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144
Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN
CLARIN-PL

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytutu Podstaw Informatyki PAN: dr Anna Andrzejczuk, dr hab. Maciej Eder, mgr inż. Paweł Kędzia, mgr inż. Jan Kocoń, dr inż. Michał Marcińczuk, dr Marek Maziarz, dr Marcin Oleksy, dr Piotr Pęzik, dr inż. Maciej Piasecki, dr Ewa Rudnicka, dr inż. Tomasz Walkowiak, mgr inż. Michał Wendelberger, dr Marcin Woliński, dr Alina Wróblewska.
Więcej informacji >>
 

18 września 2015, godz. 10.00-17.30, Warszawa: konferencja naukowa "Wizualizacja dla nauki"

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. Wizualizacja dla nauki.
Konferencja odbędzie się 18 września 2015 w godzinach 10.00-17.30 w Warszawie, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.
Zgłoszenie prosimy wysłać do 1 września br. za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1rvldrr2NQ1I3b4fBt7vDdIeB0mb5QrHoPgy8ccQvDuE/viewform. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wydarzenie ma charakter otwarty. Mile widziane są wszystkie osoby zainteresowane tematem wizualizacji. Będziemy wdzięczni za dalsze przesłanie informacji o konferencji.
Więcej informacji znajdą Pan na stronie internetowej: http://lectorium.edu.pl/wizualizacja-dla-nauki/.

Warszawa, IBL PAN, 29 II 2016 (poniedziałek): Warsztaty "Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej"

Organizator: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach prac Grupy Roboczej DARIAH-PL  ”Filologia cyfrowa”.

Więcej informacji i program warsztatów>>

 

Warszawa, BUW, 9 III 2016 (środa): Seminarium naukowe „Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce”

Organizator: Zespół Centrum Dokumentacji Europejskiej
Program >>

25-27 kwietnia 2016, Wrocław: Konferencja Infrastruktura naukowa CLARIN-PL oraz Premiera Słowosieci 3.0 emo i enWordNet 1.0

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45