Dla Pracowników

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN w sprawie powołania komisji konkursowej do programu IBL.eu

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN w sprawie powołania rzecznika dla naukowców zatrudniownych na umowach terminowych w Instytucie Badań Literackich PAN

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy kancelaryjnych i archiwalnych w Instytucie Badań Literackich PAN.

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania

Fundusz specjalny na wsparcie finansowe prowadzonych w IBL badań

Zarządzenie 14/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 października 2017 r. w wprowadzenia regulaminu korzystania z poczty elektronicznej oraz zakładania i obslugi kont emailowych w Instytucie Badań Literackich PAN

 Treść zarządzenia i regulaminu w formacie pdf

Zarządzenie 13/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych w IBL PAN

 Treść zarządzenia i zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych w IBL PAN  w formacie pdf

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

* PRELUDIUM 14 (dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora),
* OPUS 14 (o środki w tym konkursie może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Pieniądze można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego),
* DAINA (finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze).

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych do 13 października 2017 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-15-ogloszenie-konkursow-opus-preludium-daina

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 13 października 2017 z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora IBL PAN w sprawie zmiany nazwy Pracowni Poetyki Teoretycznej

Tekst zarządzenia w formacie pdf

Ogłoszenie konkursów NCN: Opus 13, Preludium 13, Miniatura 1

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

Opus 13 (dla wszystkich na projekty badawcze), Preludium 13 (dla osób bez stopnia doktora rozpoczynających karierę naukową), Miniatura 1 (umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych). W konkursie Miniatura nabór wniosków ma charakter ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017r.

Pracownicy i doktoranci Instytutu, którzy planują złożyć wniosek w tej edycji konkursów, proszeni są o zgłoszenie się do Działu w celu wyznaczenia opiekuna projektu oraz omówienia harmonogramu prac nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017 – mailowo na adres gabriela.semenowicz@ibl.waw.pl, anna.cygan@ibl.waw.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2017-03-15-opus13-preludium13

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017 z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu: http://goo.gl/oVIdbs

 

   

 

 

 

 

     

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl